Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Potrošnja javnog novca pod lupom građana

U Parlamentarnu skupštinu BiH će u narednih mjesec dana, nakon više odlaganja, biti upućen Nacrt za novi zakon o javnim nabavkama, saznaju “Nezavisne”.

Kako za “Nezavisne” kažu u Agenciji za javne nabavke BiH, koja je formalni predlagač ovog teksta, novi zakon bi trebalo da modernizuje sistem javnih nabavki, učini ga poštenijim i transparentnijim, ali i omogući javnosti puni uvid u samu proceduru javnih nabavki.

“Omogućava se objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru portala javnih nabavki, što javne nabave čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje”, pojašnjavaju oni.

Kažu da su nakon pet i po godina od početka primjene Zakona o javnim nabavama, kao i analizom efekata primjene zakona, uočeni određeni problemi u primjeni pojedinih odredaba zakona, te ističu da će u novom zakonu biti promijenjeni oni dijelovi za koje je utvrđeno da stvaraju probleme.

“Razlozi za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama leže prvenstveno u tome jer je to jedan od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za BiH i  predstavlja  dalju harmonizaciju  sa direktivama EU 24/2014 i 25/2014, što je jedna od obaveza BiH u procesu pridruživanja EU”, kažu oni.

Neke od odredaba su, kako ističu, objava planova nabavki na jednom mjestu, praćenje realizacije ugovora, praćenje svih promjena originalnih ugovora, stvaranje portala za javne nabavke koji će biti dostupan svim građanima, kao i preciznije definisanje obaveza i ovlaštenja službenika koji vode javne nabavke.

“Predloženim izmjenama i dopunama se ispravljaju tehničke greške koje su uočene, a koje su nastale kao rezultat velikog broja amandmana i lošeg prevoda sa engleskog jezika, postiže se harmonizacija antikorupcijskih mjera i  povećanje transparentnosti”, ističu oni.

Istovremeno se, kako kažu, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu EU te se nominuje institut prethodne provjere tržišta koju provode ugovorna tijela u svrhu pripreme nabave i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom.

Očekuje se da će ovim novim zakonom, ako bude usvojen u ovoj formi, biti omogućeno ravnopravno učešće svih subjekata u javnim nabavkama i biće spriječen preferencijalni tretman izabranih firmi koje su bliske pojedinim političkim strukturama, što je sada veliki problem. Podsjećamo i na tekst “Nezavisnih” od prije pola godine u kojem smo istakli da je uslov za dobijanje sredstava od granta od devet milijardi evra za zapadni Balkan novi zakon o javnim nabavkama, usklađen s evropskim standardima.

U Kancelariji EU za “Nezavisne” ističu da očekuju od Parlamentarne skupštine BiH da hitno usvoji trenutno predložene izmjene s ciljem daljeg usklađivanja bh. zakonodavstva u oblasti javnih nabavki sa Direktivama EU o javnim nabavkama iz 2014. godine.

“Istovremeno, EU nastavlja da podržava Agenciju za javne nabavke BiH i druge učesnike u ovoj oblasti kako bi se osiguralo dalje postepeno usklađivanje sa pravnom stečevinom EU u okviru procesa pristupanja. Takođe podsjećamo na važnost poštivanja odredaba iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH koje se tiču preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača”, naglasili su u ovoj kancelariji.             

nezavisne novine