Grad Trebinje
Trebinje

Poziv mladim ljekarima koji su zainteresovani za specijalizaciju da se jave

Nedostatak specijalista, medicinskih sestara i tehničara, te nedostatak i zastarjelost dijagnostičke opreme, kao i opreme za Operacioni blok i Intenzivnu njegu, glavni su problemi sa kojima se suočava trebinjska Bolnica. Kako navode iz uprave Bolnice, rješavanje navedenih problema biće im prioritet u ovoj godini.

-Nama nedostaje specijalista, a moramo obezbijediti da svako odjeljenje funkcioniše iako svako od njih, osim dva, ima manje od dvoje specijalista, pa je veliki problem i taj kada jedan ljekar ode na bolovanje ili na odmor, a treba pokriti i ambulantu, i operativu,  i pripravnost, i dežurstvo, što nije moguće. U protekle dvije godine dali smo više od 20 specijalizacija. I pored svega toga i ovu godinu završili smo pozitivno sa 400.000 maraka, a prati nas i Fond zdravstva i Vlada RS, lokalne vlasti. Smatram da u dobroj mjeri popunjavamo kadar, ali i nedostajuća tehnička sredstva. Pozivam sve mlade ljekare koji su zainteresovani za specijalizaciju da se jave, jer mi želimo da budemo pravi regionalni centar – rekao je novinarima v.d direktora Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.

Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja Bolnice Trebinje Predrag Vreća podsjetio je da je ovoj zdravstvenoj ustanovi neophodna nova oprema za operacioni blok, intenzivnu njegu, kao i dijagnostička oprema. Najavio da će se u ovoj godini raditi na nabavci nedostajuće opreme, te na zamjeni opreme koja je u velikoj mjeri zastarjela.

-Plan javne nabavke za ovu godinu veći je nego ikada i iznosi nešto više od pet miliona KM, tako da ćemo nastojati da nabavimo sve ono što su odjeljenja zahtijevala. To su uglavnom ultrazvučni i radiološki aparati, oprema za intenzivnu njegu, kao i laboratorijska oprema. Ono gdje ne smije biti štednje je prije svega kadar, a zatim i oprema. Plan javnih nabavki je veći za nekih 700.000 do 800.000 KM, u odnosu na prošlu godinu – rekao je Vreća i dodao da će Bolnica opremu nabavljati iz sopstvenih sredstava, ali  i kroz određene donacije i projekte.

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja Bolnice Trebinje Tatjana Mrdić podsjetila je da je prošle godine raspisano mnogo specijalizacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te dodala da je potrebno najmanje 12 godina obrazovanja da bi se dobio ljekar specijalista.

-U ranije vrijeme nije vođena dobra kadrovska politika, prema mom mišljenju, nisu se raspisivale specijalizacije i samim tim došlo je do deficita kadra. Ljekari odlaze u penzije, a novog kadra nemamo. Protekle godine urađeno je mnogo, raspisano je i mnogo specijalizacija, doveli smo i neke stručnjake sa strane, tako da se nadamo da će se to prevazići i da ćemo spremno dočekati novu bolnicu – dodala je Mrdić.

U trebinjskoj Bolnici kažu da su „uspješno poslovali u prošloj godini“, te da se očekuje da će imati više od 400.000 KM dobiti.

-Smanjen je dug prema dobavljačima. Za ove dvije godine dug prema dobavljačima je bio 3,6 miliona KM, a sada iznosi 1,1 milion KM, nadamo se da ćemo ga u ovoj godini dovesti na nulu. Na vrijeme su isplaćene sve obaveze prema zaposlenima. U prošloj godini povećan je broj hospitalizovanih pacijenata za oko 2.000, kao i broj ambulantnih pregleda – istakao je Lambeta.

Inače, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala negativno mišljenje o finansijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje za 2021. godinu. Govoreći o negativnom revizorskom izvještaju o radu ove ustanove, u trebinjskoj Bolnici tvrde da je najveći broj negativnosti naslijeđen, te da je jedan broj odluka i pravilnika od ranije ispravljen. Poručuju da će se u tom pravcu raditi i ubuduće.

Komentar