Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

AKADEMIJA ZA POLITIČKE LIDERE Poziv za učešće – mostarska regija

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” organizacija je civilnog društva osnovana 2006. godine u Banjoj Luci. Kroz edukativne, zagovaračke, istraživačke i razvojne programe, organizacija podstiče zdrave životne vrijednosti mladih, rad sa talentovanima, te građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg, tolerantnijeg i pravednijeg društva.

Akademija za političke lidere/ke u BiH ove godine okuplja 16. generaciju polaznika akademije, koju će činiti mlade osobe iz političkih partija te studenti koji jesu ili žele biti duštveno aktivni kao i društveni aktivisti.

Fokus Akademije je na aktivnom učešću mladih u davanju mišljenja i prijedloga u vezi sa reformom u izbornom sistemu.

Akademiju čine dvije cjeline:

1. Tri modula

Moduli se održavaju u gradovima:

  • Banja Luka (oktobar 2021)
  • Tuzla (februar 2022)
  • Mostar (april 2022)

U svakom od pomenutih gradova biće odabrano po 20 učesnika/ca (10 mladih iz političkih partija, te 10 studenata).

Učesnici koji se prijave na poziv, učestvovaće na modulima koji će se održavati u njihovim gradovima/regijama, a oni najaktivniji (10 učesnika po gradu/regiji), biće pozvani na završni događaj koji će se organizovati u Sarajevu (maj/jun 2022.)

Moduli traju po 4 radna dana, te će tokom modula, učesnici imati priliku da razgovaraju sa relevantnim sagovornicima i daju prijedloge i mišljenja na temu reforme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Takođe, svi zainteresovani učesnici će imati priliku da učestvuju na našoj platformi slobode govora T.A.L.K.S. kao i priliku da njihovo mišljenje i stavovi dođu do šireg auditorijuma.


2. Završni događaj  – maj/jun 2022.

Završni događaj organizovaće se u Sarajevu, te će na njemu da prisustvuje 40 učesnika, i to: 

  • po 10 najaktivnijih učesnika/ca modula iz Banje Luke, Tuzle i Mostara – ukupno 30.  
  • 10 aktivnih studenata iz sarajevske regije. 

Završni događaj trajaće 3 dana.

Pozivamo ovim putem: mlade iz političkih partija, kao i studente i društvene aktiviste sa prostora mostarske regije da se prijave  za učestvovanje na ovom modulu koji će se održati u Mostaru od 7. do 10. aprila 2022. godine.

Svi zainteresovani biografiju (CV) i motivaciono pismo mogu poslati  na mail: akademija.perpetuum@gmail.com do 1.4.2022. do 12.00 časova.

Za više informacija, dodatna pitanja i nedoumice možete kontaktirati Sonju na broj telefona: 065/836-660

Troškovi prevoza i smještaja za one kojima je potrebno, kao i materijala predavanja su obezbijeđeni.