Grad Trebinje
Republika Srpska

Pravosuđe ide u generalni štrajk, poznat datum

Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske je na današnjoj sjednici održanoj u Banjaluci donio Odluku o stupanju u generalni štrajk, koji će biti održan 28. februara u svim pravosudnim institucijama u kojima ovaj sindikat ima sindikalne organizacije.

Kako je saopšteno, tokom štrajka doći će do potpune obustave rada, uz poštovanje minimuma procesa rada, a sve u skladu sa Zakonom o štrajku Republike Srpske.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske od Ministarstva pravde Republike Srpske i nadležnih institucija zahtjeva nekoliko stavki.

“Zbog povećanja obima i težine poslova, te nepostojanja viška zaposlenih radnika u pravosudnim institucijama, već češće manjka radnika, Sindikat pravosuđa traži da se procenat povećanja plata svih zaposlenih uskladi, ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosilaca pravosudnih funkcija, jer se radi o poslovima koji nose krivičnu i materijalnu odgovornost”, saopštio je ovaj sindikat.

Drugi zahtjev je da se iz Zakona o platama u članu 8. odredba o naknadi u visini do 35 odsto osnovne plate za težinu prirode posla i posebne uslove rada izdvoji iz pomenutog zakona i reguliše putem Posebnog kolektivnog ugovora, a zbog, kako su naveli, “prirode posla koja podrazumjeva krivičnu odgovornost, preopterećenost, materijalnu odgovornost, kaznenu odgovornost, odgovornost sprovođenje – dovođenje, obezbjeđenja lica i institucija, obezbjeđenja čuvanja tajnosti podataka u posebnim predistražnim radnjama, obslužujući rad sudija i tužioca, što daje posebnu specifičnost vrste posla kojom se bave radnici zaposleni u pravosudnim institucijama”.

Među zahtjevima se navodi i “prestanak diskriminacije zaposlenih u pravosudnim institucijama u Srpskoj u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju toplog obroka, regresa i naknade za obračun minulog staža” .

“Sindikat pravosuđa Republike Srpske je spreman, kao i do sada, da pregovara sa ministrom pravde Republike Srpske i Vladom Republike Srpske”, naveli su iz ovog sindikata.

Komentar