Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Preminuo profesor matematike Univerziteta u Sarajevu Šefket Arslanagić

Preminuo je profesor matematike Univerziteta u Sarajevu Šefket Arslanagić, objavili iz Udruženja matematičara Kantona Sarajevo.

Penzionisani profesor Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Šefket Arslanagić, preminuo je juče, u 81. godini.

Šefket Arslanagić je rođen 7.10.1942. godine u Trebinju. Tu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Prirodno-matematikom fakultetu u Sarajevu u junu 1967.

Naučni stepen magistra stekao je u decembru 1982. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Doktorsku disertaciju je odbranio u februaru 1999. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, a u junu 1999. godine izabran je u zvanje docenta.

Komentar