Grad Trebinje
Republika Srpska

PROŠIRENE A I B LISTE Od 15. januara dostupni novi lijekovi na recept

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske će od 15. januara biti dostupni novi lijekovi na recept, poput onih koji se koriste za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja.

Iz Fonda su pojasnili da finansiranjem novih lijekova nastoje da poboljšaju efikasnost liječenja savremenijim terapijama, smanje broj hospitalizacija i unaprijede kvalitet života oboljelih.

Na Listu A za hroničnu opstruktivnu bolest pluća uvršten je trokomponentni lijek beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid, stlačeni inhalat, kao i lijek za dijabetes tipa dva “semaglutid”, koje će propisivati nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacijama.

Na Listi A će biti dostupne i kapi za djecu “holekalciferol” u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka.

Svi ovi lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova, navode iz Fonda.

Kada je u pitanju Lista B, iz FZO su naveli da će od 15. januara biti dostupan novi lijek generičkog naziva sakubitril, valsartan film tablet u tri doze za pacijente sa hroničnom srčanom insuficijencijom.

Lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa Republike Srpske koji smatraju da će se njegovim uvođenjem smanjiti broj hospitalizacija i poboljšati kvalitet života oboljelih.

Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka trimetazidin za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa.

Iz FZO su istakli da se uvođenjem nove doze smanjuje broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele.

U saopštenju je pojašnjeno da su ove novine dokaz da Fond osluškuje potrebe struke i osiguranika radi poboljšanja efikasnosti liječenja i u skladu sa mogućnostima uvrštava nove terapije na Listu lijekova koji se izdaju na recept.

Pored finansiranja novih lijekova, od 15. januara će neki lijekovi sa Liste B, za koje svi osiguranici bez izuzetka plaćaju participaciju od 50 odsto, biti prebačeni na Listu A, gdje je particapija 10 odsto, dok osiguranici oslobođeni ove obaveze ne plaćaju ništa za lijekova sa ove liste.

Ova novina će obradovati oboljele od hronične opstruktivne bolesti pluća, jer se pet generičkih lijekova za ovo oboljenje prebacuje sa Liste B na Listu A, što će biti značajno finansijsko rasterećenje za osiguranike, istakli su iz FZO.

Kako su pojasnili, budući da je riječ o lijekovima koji se koriste u terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća, koja je u stalnom porastu, njihovim prebacivanjem na Listu A, gdje je manje lično učešće osiguranika u troškovima lijekova, nastoji se smanjiti progresija ove bolesti, kao i sve njene komplikacije.

Iz FZO su naveli da od sredine januara osiguranici mogu da očekuju brojne novine kada su u pitanju liste lijekova koji se izdaju na recept.

– To je naš kontinuitet, jer smo i u 2020. godini, kao i u proteklim godinama, konstantno uvodili nove terapije među kojima su i neke najsavremenije u svijetu dostupne terapije za najteža oboljenja – dodali su iz FZO.

Fond nastoji, kako je istaknuto, da prava iz zdravstvenog osiguranja u kontinuitetu nadograćuje, uprkos svim finansijskim izazovima, a posebno je u interesu da osiguranici budu zadovoljnii načinom ostvarivanja tih prava.

– Misija Fonda su kvalitetnije i efikasnije zdravstvene usluge, sa što manje administrativnih barijera, te ćemo u narednom periodu nastaviti raditi na otklanjanju svih eventualnih prepreka koje usporavaju ostvarivanje zdravstvene zaštite u punom obimu – poručili su iz Fonda zdravstvenog osiguranja.