Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Put ka EU sa još više državnih službenika: BiH nije ispunila ni polovinu uslova za status kandidata

Bosna i Hercegovina nije uradila još ni polovinu posla koji je sama sebi postavila u Akcionom planu za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta Evropske komisije, kao uslov za kandidatski status.

U dokumentu koji govori o ispunjavanju mjera iz Akcionog plana, dostavljenom Predstavničkom domu BiH, navodi se da je, od planirane 691 mjere, realizovano njih 288, ili 42 odsto.

Ipak, to ne smeta domaćim političarima da se hvale „uspjehom“ BiH i da najavljuju da će nam Brisel ovog ljeta dati status zemlje kandidata.

A posao je ogroman – potrebno je na svim nivoima vlasti donijeti čak 115 zakona, 92 podzakonska akta, 94 programa i strateška dokumenta, 79 mjera koje se odnose na jačanje administrativnih kapaciteta, te 311 ostalih mjera.

Zanimljivo je da ispunjavanje uslova za status kandidata, između ostalog, znači povećanje budžeta i zapošljavanje dodatnih državnih službenika u velikom broj institucija.

Tako je jedan od planova povećati broj zaposlenih u Agenciji za državnu službu BiH na 26 (ne piše koliko ih je sada), zapošljavanje 12 osoba u Kancelariju za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, četiti državna službenika u Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH, pet službenika u Agenciji za javne nabavke BiH…

Što se tiče nivoa BiH, uglavnom još nisu svi zaposleni zbog problema sa usvajanjem budžeta. Doduše, potrebno je donijeti i nove zakone o državnoj službi, s ciljem da se po zasluzi zapošljava i napreduje.

U poglavlju koje govori o vladavini prava potrebno je ispuniti zahtjeve koji su manje ili više poznati javnosti – nove zakone o VSTS, o sudovima BiH… i poznato je da su neki od njih već u parlamentarnoj proceduri. Kada je riječ o borbi protiv korupcije, nova strategija BiH još nije usvojena, a komisija za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u RS još nije formirana.

– Provesti najmanje deset istraga organizovanog kriminala povezanog s privrednim kriminalom i korupcijom, s akcentom na oduzimanje nelegalno stečene imovine – mjera je iz Akcionog plana za koju piše da je realizovana u FBiH.

Isto tako, navodi se da nije realizovana mjera koja kaže da je potrebno izvjestiti o broju izrečenih i izvršenih presuda za koruptivna krivična djela od strane sudova u RS, uključujući i oduzimanje imovine.

Kada je riječ o poglavlju Osnovna prava, i dalje nema novog zakona o Javnom RTV sistemu BiH, kao ni zakona o informisanju i medijima RS, za koga se navodi da se „nadležne institucije nisu uspjele usaglasiti“. Takođe, još nemamo novi zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, kao ni izmjene zakona o slobodi pristupa informacijama u Srpskoj i FBiH.

VETO NA USLOV

Jedna od obaveza BiH jeste i potpisivanje sporazuma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova SAD o saradnji u vezi s upotrebom putničnih informacija. To nije realizovano iako je prijedlog upućen Predsjedništvu BiH.

To u ovom dokumentu ne piše, ali je poznato da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uložio veto na taj sporazum 22. jula prošle godine, a potom je Dodikov stav potvrdila Narodna skupština Republike Srpske.