Grad Trebinje
Republika Srpska

Radnici u pravosuđu RS u generalnom štrajku! Ovo su zahtjevi

Zaposleni u pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj, u kojima Sindikat pravosuđa RS ima Sindikalne organizacije, ne računajući nosioce pravosudnih funkcija (sudije i tužioce) su danas stupili u štrajk.

Tokom štrajka doći će do obustave rada, a sve u skladu sa Zakonom o štrajku RS. Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva.

Podsjećamo, Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske je na sjednici održanoj 9. februara 2024. godine u Banjoj Luci donio Odluku o stupanju u štrajk.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske od Ministarstva pravde Republike Srpske i nadležnih institucija, između ostalog, traži da se iz Zakona o platama u članu 8. odredba o naknadi u visini do 35% osnovne plate za težinu prirode posla i posebne uslove rada, izdvoji iz pomenutog Zakona i reguliše putem Posebnog kolektivnog ugovora; prestanak diskriminacije zaposlenih u pravosudnim institucijama u Srpskoj u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju toplog obroka, regresa i naknade za obračun minulog staža, kao i da se procenat povećanja plata svih zaposlenih uskladi, ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosilaca pravosudnih funkcija, jer se radi o poslovima koji nose krivičnu i materijalnu odgovornost.

Komentar