Grad Trebinje
Republika Srpska

Rašid Serdarov nema odobrenje za kopanje uglja

„Кoncesionar nije dobio odobrenje za ekploataciju, tako da eksploatacija ne može početi. Da bi mogao vršiti eksploataciju, koncesionar mora da ima prethodno odobrenu projektnu dokumentaciju i da ima adekvatnu dozvolu za eksploataciju, što u ovom trenutku nije slučaj”, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić juče je u Banjaluci održao sastanak sa predstavnicima uprave matičnog preduzeća „Elektroprivreda Republike Srpske“ i upravom preduzeća Rudnik i termoelektrana „Ugljevik“ u vezi koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, koju je Vlada Republike Srpske 2013. godine dodijelila preduzeću „Comsar Energy Republika Srpska“.

Konstatovano je da uslovi za vršenje ekploatacije na ovom ležištu nisu stvoreni. 

„Кoncesionar nije dobio odobrenje za ekploataciju, tako da eksploatacija ne može početi. Da bi mogao vršiti eksploataciju, koncesionar mora da ima prethodno odobrenu projektnu dokumentaciju i da ima adekvatnu dozvolu za eksploataciju, što u ovom trenutku nije slučaj”, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Takođe, tokom sastanka je naglašena potreba većih investicionih ulaganja u RiTE „Ugljevik“ kako bi se očuvao i zaštitio sistem u cjelini. Ovom prilikom je rečeno da se, u tom cilju, svi međusobni odnosi između matičnog preduzeća i RiTE „Ugljevik“ moraju uređivati na solidarnom principu, uz puno razumijevanje prava, obaveza i pozicija predmetnih strana.

Podsjetimo da su radnici Rudnika i termoelektrane Ugljevik tražili hitan sastanak sa upravom preduzeća i resornim ministarstvom zbog odluke da se firmi Komsar Enerdži Republika Srpska, ruskog oligarha Rašida Serdarova, odobri eksploatacija uglja na kopu Ugljevik istok dva, u momentu kada se preduzeće suočava sa nedostatkom istog.

(BN)

Komentar