Grad Trebinje
Trebinje

“Rasplesani maraton” u čarobnom kutku u Policama

Povodom završetka nastave, mališani i voditelji produženog boravka JU OŠ “Vuk Karadžić” organizovali su veselu aktivnost  “Rasplesani maraton”. Svi su plesali, a u njihovoj rasplesanoj aktivnosti pridružili su se roditelji.

Voditelji produženog boravka navode da ples govori o sreći, željama, nedodirljivom, otkriva stanje uma, narav i karakter. Ples je dragocjen, on je metafora samog života. Pored razonode i zabave, veoma je koristan za svestrani razvoj djeteta. Pozitivno utiče na umjetničke vještine, fizički razvoj, matematičko razmišljanje, socijalni i lični napredak.

Tokom prvog polugodišta započeli su sa realizacijom veoma zanimljive aktivnosti “Plesom oko svijeta”. Cilj aktivnosti je upoznavanje djece sa različitim običajima i pogledima na svijet koji doprinose razvoju otvorenog i tolerantnog duha kod djece, a saznanje o različitosti kultura predstavlja korak ka njihovom prihvatanju i razumijevanju bogatstva koje one nose.

Juče su mališani i voditelji produženog boravka JU OŠ “Vuk Karadžić” poslali divnu poruku ZAPLEŠIMO… jer sreća i osmijeh su besplatni.