Grad Trebinje
Republika Srpska

RAST KREDITA, PAD ŠTEDNJE Građani u Srpskoj povlačili iz banaka više para

Krediti koje su banke u Republici Srpskoj odobrile građanima zabilježili su rast u devet mjeseci ove godine, dok je štednja građana bez tekućih računa zabilježila pad u odnosu na kraj 2019. godine.

Кrediti dati građanima veći su za 42,4 miliona КM, ili dva odsto, dok je štednja građana manja za 46,6 miliona КM, ili dva odsto, u odnosu na kraj 2019. godine.

Tako je vrijednost kredita iznosila 2,545 milijardi KM, a štednja građana 2,448 miljardi maraka.

Po podacima Agencije za bankarstvo RS, oročena štednja čini 73,7 odsto ukupne štednje građana i bilježi pad od tri odsto, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 26,3 odsto ukupne štednje građana i ostala je na istom nivou u odnosu na kraj 2019. godine.

– Međutim, kada se dodaju tekući računi građana, koji su veći za 108 miliona КM, ili 11 odsto, vidimo da su ukupni depoziti građana veći za 61,4 miliona КM, ili dva odsto – preciziraju u Agenciji.

Stopa pokrivenosti kredita građana sa depozitima građana iznosi 71,5 odsto i ostala je na istom nivou u odnosu na kraj 2019. godine.

Od 2016. do 2019. godine kretanje štednje građana (bez uključenih tekućih računa) i kredita datih građanima je približno jednako i krediti građana su gotovo u potpunosti pokriveni štednjom građana. U ovom izvještajnom periodu krediti dati građanima su rasli, a štednja građana je smanjena, tako da je stopa pokrivenosti kredita građana štednjom građana veća za 3,6 procentnih poena u odnosu na kraj 2019. godine, tj. štednja građana je manja od kredita datih građanima.

srpskainfo.com