Grad Trebinje
Republika Srpska

Rate kredita ponovo rastu u Republici Srpskoj

 – Građani i privrednici u Republici Srpskoj koji s bankama imaju ugovorenu promjenljivu kamatnu stopu na kredite mogu ponovo očekivati rast mjesečnih rata.

Takav scenario na domaćem bankarskom tržištu je neizbježan jer je Evropska centralna banka (ECB) ponovo povećala kamatnu stopu.

– Sa ciljem obuzdavanja inflacije ECB je povećavala kamatne stope, a takve promjene na našem tržištu mogu uticati na kredite koji uključuju promjenljivu kamatnu stopu. Do takvih promjena dolazi usljed promjena međubankarskih referentnih kamatnih stopa koje se koriste za određivanje konačne stope za ugovore s promjenljivom kamatnom stopom, što je najčešće euribor – kazali su “Glasu Srpske” u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.

Komentar