Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Reforma: Šta donosi novi Zakon o vinima u BiH?

Savjet ministara BiH je jednoglasno usvojilo i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o zakonu s oznakom “EI” kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s pravnom stečevinom EU i međunarodnim standardima u toj oblasti.

Novi tekst zakona sadrži određene tehničke primjedbe u vezi s skraćivanjem roka s 18 na 12 mjeseci za donošenje odgovarajućih pravilnika u toj oblasti te preciznijim definiranjem stupanja na snagu i primjene ovog zakona.

Posebno je važno da je ostavljeno dovoljno vremena da se domaćim proizvođačima omogući neometano obavljanje spoljnotrgovinskog prometa na evropskom i svjetskom tržištu i nakon novembra 2024. godine, koji je Evropska komisija odredila kao krajnji rok za usklađivanje zakonodavstva u BiH u području vina i vinogradarstva sa standardima EU-a.

Usvajanjem zakona o organizaciji tržišta vina cilj je osigurati veću konkurentnost i bolji pristup proizvođača iz BiH evropskim i svjetskim tržištima, uz bolje uvjete za proizvodnju vina, usklađene s evropskim standardima.

Prijedlogom zakona utvrđuju se načela organizacije tržišta vina u BiH i preciziraju odredbe o proizvodnji grožđa i vina.

O samom zakonu te njegovim prednostima i značaju govorio je Marko Ivanković iz Federalnog agromediteranskog zavoda.

Ivanković: Cilj je vratiti se na prijeratne zasade vinograda

Ivanković je za Klix.ba govorio o tehničkoj izmijeni u smislu amandmana kojim je proširen ovaj zakon. On se odnosi na kreiranje pravilnika koji će umnogome olakšati provođenje zakona jer, kako kaže Ivanković, bez pravilnika je teško provoditi bilo kakav zakon.

“Napravljene su određene tehničke izmjene, jedan amandman donesen, a tiče se podzakonskih propisa. Tim propisima je naređeno kreiranje pravilnika koji su zapravo podloga da bi se zakon i provodio jer je pravilnik taj koji oživotvoruje zakon u praksi. Bez pravilnika imamo zakon, ali se on ne provodi”, pojašnjava Ivanković.

Ističe, takođe, da je istim amandmanom skraćeno donošenje zakona sa 18 na 12 mjeseci, tačnije – rok da donošenje zakona i početak njegove primjene treba osigurati do novembra iduće godine. No, Ivanković smatra da zakon može krenuti sa provođenjem odmah po njegovom i izglasavanju.

Govoreći o pravilnicima, jedan je posebno važan, a samim time i komplikovaniji i odnosi se na reorganizaciju vinogradarstva.

“Najteži pravilnik je reorganizacija vinogradarstva. Mi sada imamo takav pravilnik koji je rađen 1977. što treba promijeniti i za takav pravilnik treba puno vremena. Tu spada istraživanje terena, klime, svih dakle spoljašnjih utjecaja i za njegovo kreiranje trebat će više vremena”, kaže Ivanković.

(Klix.ba)

Komentar