Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

Republika Srpska prisiljena na najveće zaduženje u istoriji na Banjalučkoj berzi

– Vlada Republike kreće u jednu od najvećih emisija obveznica na domaćem tržištu hartija od vrijednosti kojom planira da budžet i građane Srpske u narednih pet godina zaduži za čak 210 miliona maraka, saznaje portal CAPITAL.

Odluka o 58. emisiji obveznica donesena je na sjednici Vlade 25. maja. Vlada nije željela da svoje građane opterećuje informacijama o zaduženju, pa je ovu informaciju sakrila i nije je uvrstila u dnevni red 22. sjednice. Takođe, kasnije u saopštenju o njoj nije navela nijedno jedino slovo.

Sa prodajom obveznica će se krenuti 15 dana nakon objavljivanja javnog poziva, a taj poziv se može očekivati već sutra, jer će tada na snagu stupiti odluka o emisiji.

Cijela priča oko zaduženja mogla bi da bude gotova neposredno pred rok za vraćanje 320 miliona maraka koje je Srpska uzela na Bečkoj berzi, a koje mora da vrati 28. juna ove godine.

Što se tiče emisije, 210.000 obveznica će biti prodato po cijeni od 1.000 maraka. Njihov rok dospijeća je pet godina, a kamata na godišnjem nivou 6,1 odsto.

Glavnica će se isplaćivati godišnje, tačnije u prve četiri godine po deset odsto, a zatim 2028. godine biće plaćeno preostalih 60 odsto.

“Kamata se računa na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje jednom godišnje”, stoji u odluci Vlade Srpske.

Emisija nema postavljen kriterijum uspješnosti i niko nema pravo preče kupovine.

“Ako emisija obveznica ne bude realizovana po prihvatljivim uslovima za Republiku Srpsku, emitent će kupcima obveznica vratiti uplaćena sredstva”, navodi se.

Podsjećamo, Republika Srpska je do sada emitovala 57 emisija dugoročnih obveznica Republike Srpske u iznosu od 2,19 milijardi KM.

Takođe, deset emisija je emitovano za izmirenje obaveza po sonovu stare devizne štednje, dvije su emitovane kako bi se platile obaveze dobavljačima, jedna za izmirenje obaveza po sudskim presudama, a 16. emisija za ratnu štetu. Njihov ukupan iznos je 1.048.546.534 KM.

Uzaludan put u Peking i Moskvu
Iako su najviši zvaničnici Republike Srpske putovali od Kine do Rusije kako bi pronašli kreditore, sve je izvjesnije da u tome nisu uspjeli te da upravo zbog toga novac moraju da traže na domaćem tržištu.

Ukoliko je i dobio obećanje za finansijsku pomoć od Rusije, predsjednik RS Milorad Dodik je indirektno priznao da to nije moguće realizovati jer su ruske banke isključene iz SWIFT sistema, međunarodnog sistema plaćanja.

“Svi problemi na ekonomskom planu u znatnoj mjeri, naravno ima i naše slabosti, dolaze od pogrešne politike koju vodi Zapad, koji je generisao potpuno inflatorna i druga kretanja na globalnom nivou, od politike koja ide za tim da svi transferi koji idu prema nekim državama moraju da prođu preko transakcionih računa koji drže zapadne banke, koje odlučuju o tome hoće li nešto da puste, bez obzira što se radi o vašem novcu”, dodao je Dodik.

No, Dodik je prije nekoliko dana tvrdio da Srpska ima novac za isplatu svojih obaveza te da je lažna priča da se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.

Osvrćući se na obavezu prema Bečkoj berzi on je rekao da je novac na računima i da se isplata može izvršiti jednokratno. Ukoliko je to tačno, onda očito nema sredstava za redovne budžetske rashode, pa će buduća isplata plata javnom sektoru i penzija zavisiti od dobre volje bankara i fondova da kupe nove obveznice.

(Capital)

Komentar