Grad Trebinje
Republika Srpska

Republika Srpska ugasila 23 škole i 81 odjeljenje

Broj škola u Srpskoj za pet godina smanjen je za 23, broj odjeljenja za čak 81, dok je broj učenika istovremeno manji za 5.837.

Broj učenika u osnovnim školama je, u odnosu na prošlu godinu, u Federaciji BiH manji za 3.438 i iznosi 169.775. Najveći pad zabilježen je u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu.

Jedini kanton koji ima povećanje broja upisanih učenika je Bosansko-podrinjski kanton i to za 11 učenika, svi ostali su imali smanjenje.

Broj učenika u srednjim školama u Federaciji BiH je u odnosu na prošlu godinu veći za 391 i iznosi 70.415. Ipak, stanje između kantona varira.

Četiri kantona su imala povećanje broja upisanih učenika, posebno Srednje-bosanski kanton i to za čak 729, ali su kantoni poput Unsko-sanskog imali značajno smanjenje.

Ni podaci za Republiku Srpsku nisu bolji. Naime, u najnovijoj publikaciji “Ovo je Republika Srpska”, navodi se da je prosječan broj osnovaca u odjeljenju 17, dok je taj prosjek u zemljama Evropske unije od 25 do 30 učenika.

Kako je navedeno u publikaciji, prošle godine je osnovne škole u Srpskoj pohađalo 85.533 osnovca – na početku školske 2021/2022. godine u odnosu na 2020/2021. godinu, broj učenika u osnovnim školama manji za 1.241 ili 1,4%, broj odjeljenja manji je za devet, a broj nastavnika manji je za 22.

Broj škola u Srpskoj za pet godina smanjen je za 23, broj odjeljenja za čak 81, dok je broj učenika istovremeno manji za 5.837.

Kada je riječ o  srednjim školama, na početku školske 2021/2022. godine, upisano je 35 615 učenika, što je u odnosu na 2020/2021. godinu manje za 2,2%. Poređenja radi, u školskoj 2017/2018 godini u srednje škole je upisano 39 831 učenika.

A da je situacija već prilično dramatična govori i najnoviji izvještaj Agencije za statistiku BiH – trenutno je više od polovine ukupnog broja stanovnika naše zemlje radno neaktivno.

(Buka)

Komentar