Grad Trebinje
Republika Srpska

Rezultati koji su dostavljeni CIK-u ostavljaju prostora za sumnju da li su tačni

“Rezultati koji su dostavljeni i koji su vršeni po naredbama za pravilno objedinjavanje jednostavno ostavljaju prostora za sumnju u smislu njihove tačnosti i korektnosti.”

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) izdala je naredbu Glavnom centru za brojanje za otvaranje vreća i ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

“Rezultati koji su dostavljeni i koji su vršeni po naredbama za pravilno objedinjavanje jednostavno ostavljaju prostora za sumnju u smislu njihove tačnosti i korektnosti”, izjavila je Vanja Bjelica Prutina, član CIK BiH u intervjuu za BHRT.

“Onda je svako od nas sebi postavio pitanje, kada digne ruku za utvrđivanje tih rezultata, koliko je siguran da rezultati koji su prikazani odgovaraju stanju u vrećama gdje je spakovan glasački materijal. Kako bi se što prije došlo do tačnih rezultata u tom smislu, opredijelili smo se da prije utvrđivanja uđemo u postupak ponovnog brojanja”, dodala je.

Kako je obrazložila, Centralna izborna komisija donijela je ovakvu odluku zbog uočenih nepravilnosti tokom izbornog procesa u Republici Srpskoj. 

Bjelica Prutina je kazala da su zaprimljena i dva zahtjeva koja se odnose na ponovno brojanje sa zahtjevom za poništavanje izbora zbog nepravilnosti u procesu brojanja, koji su propraćeni desetinama prigovora koji se odnose na različita biračka mjesta.

“Ova naredba je donesena po službenoj dužnosti i za to postoji razlog. Centralna izborna komisija po službenoj dužnosti utvrđuje i objavljuje rezultate izbora i ovjerava da su izbori provedeni u skladu sa zakonom. To je naša obaveza.

S druge strane, da smo ušli u analizu dostavljenih zahtjeva i svih pojedinačnih prigovora, kao što smo to radili za slučaj Doboja i Srebrenice na prošlim lokalnim izborima za šta nam je trebalo 60 dana, a to je dug rok.

Cijeneći da, prije svega građani Republike Srpske, ali i svi politički subjekti i kandidati koji su učestvovali u političkoj utrci imaju pravo da što prije saznaju tačne i potpune rezultate, opredijelili smo se za ovaj način brojanja”, kazala je Bjelica Prutina.

Ona ističe da će proces biti potpuno transparentan, a Glavni centar za brojanje je pokriven video nadzorom.

(BN)

Komentar