Grad Trebinje
Republika Srpska

RiTE „Ugljevik“ će idućih sedam godina vraćati dug Slovencima

Rudnik i termoelektrana „Ugljevik“ će u narednih sedam godina Slovencima otplaćivati 245 miliona KM duga po osnovu presude Arbitražnog vijeća u Beogradu, potvrdio je za CAPITAL direktor RiTE Diko Cvijetinović.

Podsjećamo, Arbitražno vijeće u Beogradu je polovinom prošle godine donijelo pravosnažnu presudu kojom je RiTE „Ugljevik“ naloženo da na ime naknade štete za neisporučenu struju „Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženiring“ isplati 67 miliona evra i zateznu kamatu od 58,2 miliona evra te da im isporučuje trećinu struje koju proizvede.

„Isplata duga će biti u ratama, kao jedna vrsta kredita u narednih sedam godina po nekoj simboličnoj kamati. Dug će zajedno platiti RiTE i „Elektroprivreda“, a u kojem će to omjeru biti tek ćemo regulisati međusobnim ugovorima“, rekao je Cvijetinović.

Iako je ranije rekao da će izvoz trećine struje koju RiTE proizvodi, a koju po istoj presudi treba da isporučuje Slovencima početi polovinom ovog mjeseca, Cvijetinović kaže da je zbog praznika to malo prolongirano, ali da će vrlo brzo izvoz krenuti.

„Sve ide u dobrom pravcu. Izvoz još nije krenuo jer smo zbog praznika pomjerili neke rokove, ali sve je usaglašeno i na njihovim i na našim organima i vrlo brzo će doći do potpisivanja sporazuma“, rekao je Cvijetinović.

Govoreći o cijeni po kojoj će RiTE „Ugljevik“ Slovencima prodavati struju, on kaže da će biti približno ista onoj po kojoj prodaju „Elektroprivredi RS“.

„U Ugljeviku je trenutno ozbiljna uprava koja rješava sve probleme koji su se godinama gomilali“, navodi Cvijetinović.

Podsjećamo, Slovenci su pokrenuli dva spora protiv RiTE „Ugljevik“ i BiH tražeći ogromnu odštetu po osnovu prijeratnih ulaganja u termoelektranu.

Jedan je spor u Beogradu, koji je zvanično okončan, a drugi pred arbitražom u okviru Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Drugi spor je pred arbitražom u okviru Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Taj postupak, u kojem je tužena BiH, prekinut je do donošenja odluke o nadležnosti i osnovanosti u postupku pred arbitražom sa sjedištem u Beogradu.

CAPITAL: M. Lj.

Komentar