Grad Trebinje
Republika Srpska

RiTE „Ugljevik“ mora Slovencima platiti 131 milion maraka

Rudnik i termoelektrana (RiTE) „Ugljevik“ izgubila je spor sa „Elektrogospodarstvom Slovenije“ težak 67 miliona evra, odnosno oko 131 miliona maraka.

Riječ je o pravosnažnoj presudi koju je po tužbi Slovenaca za neisporučenu struju počev od 12. juna 2011. godine pa do donošenja odluke donijelo Arbitražno vijeće u Beogradu.

„Nalaže se RiTE „Ugljevik“ da na ime naknade štete u roku od 30 dana od prijema ove odluke „Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženiring“ isplati 67 miliona evra i zateznu kamatu na ovaj iznos, počev od 1. januara 2022. godine“, navedeno je u odluci Vijeća od 3. jula.

U preostalom iznosu odbijen je zahtjev tužioca.

„Odluka Tribunala o visini kamate akumulirane na dosuđeni iznos počev od 12. juna 2011. godine, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine i o troškovima arbitraže ostavlja se za buduću odluku. Ova odluka je pravosnažna i obavezujuća za stranke“, navode u RiTE Ugljevik u obavještenju akcionarima.

Podsjećamo, Slovenci su pokrenuli dva spora protiv RiTE „Ugljevik“ i BiH tražeći ogromnu odštetu po osnovu prijeratnih ulaganja u termoelektranu.

Nakon što je arbitražni sud u Beogradu djelimično odbio zahtjev „Elektrogospodarstva Slovenije“ za naknadu štete od čak 1,48 milijardi KM od RiTE „Ugljevik“ po osnovu prijeratnih ulaganja u termoelektranu, Slovenci su pokrenuli novi spor u kojem su tražili naknadu od 240 miliona evra, ovaj put, samo za  neisporučenu struju.

Polovinom 2020. godine Arbitražno vijeće u Beogradu je odbilo tužbeni zahtjev EGS po svim tačkama, osim  zahtjeva za naknadu štete po osnovu neisporučene električne energije počev od 12. juna 2011. godine pa do donošenja odluke.

Slovenci su u međuvremenu smanjili tužbeni zahtjev na ukupno 123,6 miliona evra, ali sud ga nije u potpunosti prihvatio.

Osim pred sudom u Beogradu, EGS je po istom osnovu pokrenuo spor protiv RiTE „Ugljevik“ i pred arbitražom u okviru Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Taj postupak, u kojem je tužena BiH, prekinut je do donošenja odluke o nadležnosti i osnovanosti u postupku pred arbitražom sa sjedištem u Beogradu.

CAPITAL: M. Ljubojević

Komentar