Grad Trebinje
Region

Sa bh. ličnom kartom na pola Balkana

Građanima BiH najkasnije do početka naredne godine za ulazak na samoproglašeno Kosovo najvjerovatnije će biti dovoljna samo biometrijska lična karta.

Naime, BiH bi trebalo da potpiše regionalni sporazum koji se odnosi na kretanje i boravak građana Albanije, Bosne i Hercegovine, samoproglašenog Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Novina tog sporazuma je, u suštini, lakši ulazak bh. građana na samoproglašeno Kosovo. Naime, iz Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH nam je potvrđeno da BiH ima bilateralne sporazume za prelazak granice s ličnom kartom sa Srbijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Inače, u sporazumu, koji, kako je navedeno, stupa na snagu do 1. januara 2022. godine, precizirani su uslovi prelaska granica.

“Građanin, odnosno građanka jedne strane može, u skladu s ovim sporazumom, ući na teritoriju druge strane pod uslovom da ima važeću biometrijsku ličnu kartu s rokom važenja od najmanje tri mjeseca”, navedeno je u sporazumu koji je pripremilo Ministarstvo inostranih poslova BiH.

Uslov za ulazak u neku od zemalja potpisnica jeste i da vlasnik biometrijske lične karte nema zabranu ulaska i boravka, kao i da ne predstavlja prijetnju bezbjednosti ili javnom zdravlju.

Kako se u sporazumu dodaje, prilikom ulaska vršiće se obavezno elektronsko očitavanje važećeg biometrijskog ličnog dokumenta, kao i evidentiranje podataka o obavljenoj graničnoj kontroli.

Međutim, potpisnice sporazuma, u skladu sa domaćim zakonodavstvom, zadržavaju pravo da građaninu, odnosno građanki druge zemlje ukinu boravak na svojoj teritoriji.

Potpisnice sporazuma će razmijeniti primjerke biometrijskih ličnih karata najkasnije 30 dana prije stupanja na snagu ovog sporazuma. 

U slučaju izmjene, ukidanja ili uvođenja novih vrsta biometrijskih ličnih karata, svaka potpisnica će ostalim potpisnicama dostaviti njen primjerak najkasnije tri sedmice nakon uvedene izmjene.

“Strane su saglasne da elektronskim putem stave na raspolaganje podatke o biometrijskim ličnim dokumentima koji su proglašeni nevažećim”, ističe se u sporazumu, te se dodaje da se period boravka odnosi do tri mjeseca.

Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, ističe da sada za odlazak na samoproglašeno Kosovo nije dovoljan ni pasoš ni lična karta BiH.

“Sada na administrativnim prelazima za ulazak bilo koji dokument BiH ne važi. Ne možete ući, već prethodno morate tražiti vizu. S tim su najviše pogođeni građani Srpske koji bi voljeli da odu na Kosovo i Metohiju, ali ne mogu da odu bez te procedure”, rekao je Arlov za “Nezavisne”.

Kako je ocijenio, nova pravila svakako će biti olakšanje za građane Srpske koji žele ići na samoproglašeno Kosovo.

“Hoće puno olakšati. Ne znam da li to obuhvata priznanje. To je sad pitanje politike i u to ne ulazim”, rekao je Arlov.

Nezavisne novine