Grad Trebinje
Video Bosna i Hercegovina

Sarajevo i Mostar sve bliže: Autoput između Tarčina i Ivana gradi se punom parom

Približiti Sarajevo i Mostar i skratit udaljenost na ovoj dionici spajanjem ceste M17 s koridorom 5c jedan je od prioriteta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovina, kažu u javnoj kompaniji.

Osim bržeg i ugodnijeg putovanja izgradnjom moderne autoceste Tarčin – Ivan otvara se i ekonomska perspektiva i poboljšava zaštita okoliša kroz ovaj projekat ukupne vrijednosti 124 miliona eura bez PDV-a.

“Poddionica Tarčin Ivan duga je 6,9 kilometara, podijeljena je na dva LOT-a na LOT 1, koji je dužine 4,9 kilometara i kreće od Tarčina do ulaza u Tunel Ivan i LOT 2 je sam Tunel Ivan sa nekim dijelovima otvorene trase u dužini od 150 metara, tako da je ukupna dužina LOT-a 2 cca. 2 kilometra”, kazao je Ermin Handžar šef projekta JP Autoceste FBiH za poddionicu Tarčin-Ivan.

Prvi korak ka ostvarenju tog cilja bio je početak radova na probijanju tunela Ivan gdje se radovi intezivno izvode već 11 mjeseci.

“Tunel je dug 1.760 metara sa dvije cijevi profila autoceste. Tunel se sastoji od šest poprečnih veza od toga je pet poprečnih veza pješačkih i jedna poprečna veza za vozila. Mi smo sada na nekih 550 metara u lijevoj tunelskoj cijevi, gdje smo izvršili iskop i primarnu podgradu. U desnoj smo negdje oko 450 metara do 500 metara je izvršen iskop. Radove izvodimo po Novoj austrijskoj metodi. Napredujemo u skladu sa geologijom koja je na ovom projektu veoma zahtjevna i koja se mijenja sa svakim korakom iskopa. Do sada smo imali veoma loše materijale s tim da smo na južnoj strani ušli u bolji materijal i korak se malo pojačava, tako da ćemo malo ubrzati sa radovima na iskopu”, izjavio je Damir Peštelić, direktor projekta ispred izvođača Euro Asfalt.

Trenutna lokacija čela Tunela Ivan je neposredno ispod magistralnog Tunela Ivan tako da smo sada negdje u ukrštanju sa magistralom, prilazom i izlazom magistralnog Tunela Ivan, dodao je Handžar.

Uprkos epidemiji koronavirusa radovi su se izvodili bez ikakvih zastoja. Na gradilištu za sada nije bilo oboljelih od koronavirusa, a tome se može zahvaliti ponajviše zbog poštivanja svih mjera i preporuka nadležnih institucija.

Na terenu je ukupno 130 radnika koji rade na obje poddionice. Radovi se izvode u tri smjene.

“Budući da se Tunel Ivan kopa sa obje strane, obje cijevi, i sa sjevera i juga spajanje se očekuje prema nekim dinamičkim planovima oktobar/novembar 2021. godine. Paralelno uz te aktivnosti pri izvođenju vršit će se i neke finalne faze u tunelogradnji kao što je hidroizolacija, sekundarna obloga. Na LOT-u 2 pored Tunela Ivan i dijelova otvorene trase imamo i privremenu spojnu cestu kako bismo osigurali nesmetan promet između Tarčina i Ivana na koju će biti smješteno bočno naplatno mjesto, ona je dužine 700 metara spojena je na magistralnu cestu u mjestu Bradina”, izjavio je Handžar.

Prije mjesec dana počeli su i radovi na poddionici Tarčin – ulaz u tunel Ivan.

Trenutno imamo tri napadna mjesta, nalazimo se na prvom to je početak samog LOT-a 1 u dužini od nekih 1200 metara. Izvode se iskopi zamjene podtla, ojačavanje tla. Na drugoj lokaciji izvodimo duboko fundiranje mosta M2 Raštelica 2, gdje smo izveli već značajan broj možda čak i pola od ukupne količine šipova, kumulativne dužine cca. 1700 metra tako da smo u dobroj dinamici, čak i boljoj nego što je planirano, čijenicom zato što se izvođač na vrijeme aktivirao i krenuo sa angažmanom izvođenja radova.

Zanimljive karakteristike LOT-a 1 su mostovi Raštelica 1 dužine 518 metara i Raštelica 2 s dužinom 609 metara. Raštelica 1 je predviđena na 13 raspona, većina raspona su dužine 42 metra, dok je visina stubova nešto iznad 20 metara do 23 metra maksimalno. Raštelica 1 se nepovoljno ukršta sa magistralnom cestom i rijekom Kalašnicom tako da imamo koliziju sa magistralom zbog čega premoštavamo taj potez sa mostom jedan. Most Raštelica 2 predviđen je da se gradi na 19 raspona i većina raspona je negdje oko 30 metara do 32 metra. Stubovi su nešto niži od mosta jedan visine cca. 15 metara i ovaj most se nepovoljno ukrštava sa magistralom.

Kažu da je najteže je naći prvi posao. Partnerskom saradnjom Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovina i Evropske banke za obnovu i razvoj 25 mladih ljudi je dobilo priliku da rade na projektu tunel Ivan, i na taj način se edukuju te steknu nova znanja i iskustava. Kroz ovaj projekat ulazak na tržište rada dobila je i Adela Salkić, inžinjer geologije.

“Već tri mjeseca radim na projektu Tunela Ivan na poziciji inžinjera geologije. Mogu reći da se inžinjering u realnom sektoru razlikuje od onoga kako nam predstavljaju na fakultetu. To je svakako istina, ali mogu da svjedočim tome da se kvalitetan posao ne može odraditi bez dobre teoretske prakse. Moja lična očekivanja su se ispunila, veoma sam sretna što radim na jednom ovakvom dobrom i velikom i zahtjevnom projektu i što stičem radna iskustva zajedno sa svojim starijim iskustveno bogatijim i stručnijim kolegama”, kaže Adela Salkić – inžinjer geologije.

Radovi izgradnje poddionice Tarčin-Ivan se finansiraju iz sredstava osiguranih kod međunarodnih finansijskih banaka Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke u visni od 100 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 23,1 milion eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak kompletne autoceste od Tarčina do Bradine je kraj maja 2022.

KLIX