Grad Trebinje
Trebinje

Šarović zadovoljan konsolidacijom stranke u Trebinju

U razgovoru sa lokalnim predstavnicima SDS posebno je istaknut problem velikog broja zaraženih u gradu Trebinju, ali i cijeloj hercegovačkoj regiji, kao i velika smrtnost kao rezultat sistemski slabe podrške zdravstvenom sektoru…

Delegacija Srpske demokratske stranke, predvođena predsjendikom Mirkom Šarovićem, tokom posjete trebinjskom odboru izrazila je  zadovoljstvo konsolidacijom stranke u tom gradu.

Sa lokalnim rukovodstvom razgovarali su u gorućim pitanjima u Trebinju.

Šarović je izrazio zadovoljstvo rezultatima jučerašnjeg sastanka opozicije, naglašavajući da je u prvoj fazi razgovara treba doći do zajedničke platforme opozicije i svih pojedinaca i grupa koje podržavaju opozicioni koncept, dok će se u drugoj fazi razgovarati o kandidatima.

“Za sada je dogovoreno  da opozicija na opšte izbore 2022. izađe u jednoj koloni i sa dva zajednička kandidata za predsjednika Republike Srpske i za srpskog člana Predsjedništva BiH”, rekao je Šarović.

U razgovoru sa lokalnim predstavnicima SDS posebno je istaknut problem velikog broja zaraženih u gradu Trebinju, ali i cijeloj hercegovačkoj regiji, kao i velika smrtnost kao rezultat sistemski slabe podrške zdravstvenom sektoru od strane lokalne i republičke vlasti, ali i propusta gradskog štaba u preduzimanju blagovremenih i odgovarajućih mjera.

Takođe je izražena zabrinutost zbog lošeg poslovnog bilansa Elektroprivrede RS i gubitka od 350 miliona KM, posebno zbog činjenice da je energetika ključni razvojni resurs istočne Hercegovine i jedan od ključnih izvora prihoda lokalnih zajednica.

U posjeti gradskom odboru SDS Trebinja bili su i zamjenik predsjednika Milan Radović i član Predsjedništva SDS Đorđe Miličević.

(BN)