Grad Trebinje
Republika Srpska

Savremene terapije FZO RS će finansirati osam novih lijekova koji se koriste u bolnicama

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansiraće osam novih lijekova koji će pacijentima biti dostupni u bolnicama, poput lijekova za liječenje HIV-a, reumatoidnog artritisa, bolesti oka, dijabetesa, kao i lijek za sprečavanje prijevremenog poroda i druge.

Pet novih lijekova uvršteno je na Osnovnu bolničku listu, a tri lijeka u Poseban program FZO RS.

– Budući da se ovi lijekovi nabavljaju putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupni nakon sprovedenog tenderskog postupka. Inače, lijekovi koji su uvršteni na Poseban program FZO RS su nove, savremene terapije. Primjera radi, sa lijekom „brolucizumab“, koji se primjenjuje kod osiguranika koji imaju zdravstvene probleme oka, očekuje se i rasterećenje zdravstvenog sistema usljed manjeg broja injekcija i specijalističkih pregleda – objašnjavaju u FZO RS.

Osim toga,  za oboljele od reumatodinog artritisa Fond počinje da finansira novi biološki lijek.

– Još 2014. godine smo među prvima počeli da finansiramo biološke terapije za nemaligne bolesti. Dakle, tri nova savremena lijeka biće dostupna u Univerzitetsko kliničkom centru, a ljekari specijalisti odgovarajuće grane medicine će preporučivati ovaj lijek onim pacijentima, kod kojih na osnovu zdravstvenog stanja procijene da su im neohodni u daljem toku liječenja – ističu u Fondu i dodaju da je izuzetak pomenuti biološki lijek, jer je praksa da prijedlog UKC RS o uvođenju biološke terapije za nemaligne bolesti razmatra i stručna komisija Fonda.

– Pored novih lijekova, Upravni odbor Fonda je na prijedlog stručne komsije za lijekove koji se nalaze na Posebnom programu Fonda, a uglavnom je riječ o savremenim terapijama, precizirao indikacije za postojeće lijekove koji su na listi, a sve s ciljem efikasnije primjene ovih terapija. Na Osnovnoj bolničkoj liste lijekova naći će se i lijek koji se koristi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa, a ova terapija se uvodi na osnovu mišljenja ljekara odgovarajuće grane medicine, kao i lijek koji se primjenjuje kada primjena drugih oblika vitamina D nije moguća ili kada se ne postiže terapijski uspjeh. Osim njih, na ovoj listi uvrštava se novi antibakterijski lijek, te lijek koji se primjenjuje u ginekologiji, a koristi se za odgodu prijetećeg prijevremenog poroda kod trudnica uz određenu indikaciju – ističu u FZO RS i naglašavaju da je, samo u periodu 2016-2020,  uvedeno preko 30 novih lijekova, većinom najsavremenijih terapija, za specifična i teška oboljenja, koje su pacijentima dostupne u bolnicama.