Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

Sindikalna potrošačka korpa skoro 2.800 KM: Kako preživjeti?

Mnogi se pitaju kako preživjeri imajući u vidu troškove života u BiH.

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec juni 2023. godine iznosi 2.768,40 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec april 2023. iznosila je 1.233,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 596,00 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 44,54 %. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 21,53%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

Prehrana – 43,51%

Stanovanje i komunalne usluge – 14,18%

Higijena i održavanje zdravlja – 9,15%

Obrazovanje i kultura – 10,11%

Odjeća i obuća – 10,84%

Prijevoz – 4,99%

Održavanje domaćinstva – 7,22%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset (10) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

REPUBLIKA SRPSKA

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu junu 2023. godine iznosi 1.284 KM i veća je za 4 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu maju 2023. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec jun 2023. godine iznosi 2.472,29 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 51,94%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

BUKA

Komentar