Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

Skupština grada: Usvojen budžet za 2021. godinu

Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 3. redovnoj sjednici budžet grada za 2021. godinu, u iznosu od 30.798.000 KM, što je za 1.418.000 KM više od sredstava planiranih nacrtom budžeta.

Od ukupnih budžetskih sredstava 21,5 miliona biće raspoređen na tekuće rashode, 6,5 miliona na kapitalne investicije, 1,7 miliona biće izdvojeno za otplatu kredita, a 846 hiljada KM za ostale izdatke.

U budžetu su smanjeni rashodi za lična primanja, povećana je subvencija za privredne subjekte za saniranje posljedica pandemije virusa korona i povećan grant javnim zdravstvenim ustanovama u našem gradu.

Planirani budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ukupno iznose 28.706.845 KM i veći su od budžeta za 2020. godinu za 2, 81 odsto.

Predlagači nacrta ocijenili su da je budžet za ovu godinu sanacioni, štedljiv a u isto vrijeme i investicioni, da će omogućiti kontinuitet ranije pokrenutih razvojnih i socijalnih programa, dok je za odbornike iz opozicionih klupa – potrošački, bez razvojne komponente i netransparentno predstavljen.

Gradonačelnik Ćurić: I pored pandemije gradski budžet za 2020. u suficitu

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je gradski budžet za prošlu godinu u suficitu, da se izmiruju sve obaveze, među kojima su i krediti.

On je kazao da Grad nije koristio moratorijum na otplatu kredita zbog teške ekonomske krize usljed pandemije virusa korona, jer bi u suprotnom troškovi bili povećani za oko 160.000 KM.

Ćurić je kazao da su u prošloj godini značajno umanjena sredstva za kulturu i sport, ali i smanjeni drugi brojni troškovi što je omogućilo značajne uštede.

Gradonačelnik je ranije rekao da su rashodi budžeta za prošlu godinu prilagođeni novonastaloj situaciji i prihodima, te da je Grad budžetska sredstva koristio na najoptimalniji mogući način.

Podsjetio je da, ipak, kapitalne investicije nisu zasutavljane i da je realizovan značajan broj projekata, te da su nastavljeni radovi na svim započetim investicijama u ranijem periodu.

Među investicijama svakako su najznačajnije izgradnja Gradske tržnice, Duhovnog centra u Mrkonjićima, uređenje Starog grada te brojnih ulica u svim mjesnim zajednicama.