Grad Trebinje
Trebinje

Skupština sutra usvaja budžet

Skupština grada Trebinja trebalo bi sutra, na 3. redovnoj sjednici, da usvoji budžet grada za 2021. godinu.

Prema prijedlogu najvažnijeg godišnjeg finansijskog dokumenta grada, ukupna budžetska sredstva iznosiće 30 miliona 798 hiljada maraka, od čega će 21,5 miliona biti raspoređeno na tekuće rashode a 6,5 miliona na kapitalne investicije, 1,7 miliona biće izdvojeno za otplatu kredita a 846 hiljada KM za ostale izdatke.

Pred odbornicima biće i više planskih dokumenata utroška budžetskih sredstava za 2021. godinu, među kojima su i programi uređenja građevinskog zemljišta sa finansijskim planom ulaganja u pripremu i izgradnju kapitalnih objekata, zajedničke komunalne potrošnje, te održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica.

Skupština bi trebalo da usvoji i odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama.

Na dnevnom redu je i odluka o pristupanju procesu izrade srednjoročnog plana kapitalnih investicija za period 2021-2025. godina.

Odbornici bi trebalo da donesu i odluke o dodjeli Svetosavskih nagrada zaslužnim prosvjetnim radnicima, a na prijedlog sedam vaspitno-obrazivnih ustanova iz našeg grada za ovogodišnja priznanja kandidovani su Rade Miladinović, Đuro Vujović, Sanja Kisin, Branka Benderać, te poshumno Dragan Zelenović, Milorad Pejović i Dragana Vujičić.

Biće razmotren i prijedlog nove odluke o odborničkom dodatku, po kojoj odbornici Skupštine grada Trebinja, kao ni članovi stalnih radnih tijela skupštine – nemaju pravo na novčanu naknadu.

Na dnevom redu je i više dokumenata iz oblasti urbanističkog planiranja – odluke o pristupanju izmjenama regulacionih planova „Bregovi“, „Sjeverni logor“ i „Gradina“, te zoning plana „Petrinja-Podgljivlje“, kao i odluke o izradi regulacioniih planova „Industrijska zona Gorica“, „Gorica – Vinogradi“ i „Dražin Do – Gomiljani“, te zoning plana „Obala rijeke Trebišnjice“.

I ova sjednica zbog epidemioloških mjera biće održana u pozorišnoj sali Kulturnog centra. Početak je u 10 časova, uz direktan prenos na talasu Radio Trebinja.

Radio Trebinje