Grad Trebinje
Republika Srpska

Smanjenje primanja za 6.500 zaposlenih: Sindikat uprave žestoko protiv Programa fiskalne konsolidacije Srpske

Za Sindikat uprave Republike Srpske dio najavljenih mjera u Programu fisklane konsolidacije su neprihvatljive i nedopustive, jer bi izazvale ozbiljne egzistencijalne probleme za više od 6.500 zaposlenih.

To je saopšteno nakon sjednice Predsjedništva Sindikata uprave RS na kojoj je razmatran Prijedlog programa fiskalne konsolidacije, koga je Vlada uputila u Narodnu skupštinu RS, a čijim mjerama se predviđa umanjenje primanja zaposlenih u jedincama lokalne samouprave i za više od 40 odsto, ali i otpuštanje zaposlenih u okviru jedinica lokalne samouprave.

– Od Vlade, Narodne skupštine i poslanika tražimo da se ovakve mjere ne razmatraju sve dok reprezentativni Sindikat i resorno Ministarstvo ne obave konsultacije i razgovore na ovu temu. Razlog leži u činjenici što je pitanje cijene rada za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  u isključivoj nadležnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave čiji potpisnici su Sindikat uprave RS i Ministarstva uprave i lokalne samouprave – saopštio je sindikat čiji je predsjednik Božo Marić.

Ukoliko se sve mjere iz Programa finansijske konsolidacije usvoje i kao takve postanu obavezujuće za Vladu Republike Srpske, a Vlada RS se odluči da jednostrano umanji dostignuti nivo prava zaposlenih, Sindikat uprave će o tome obavjestiti sve relevantne međunarodne institucije, a prije svega Izvršni direktorat za socijalna pitanja Savjeta Evrpope i započeti sve oblike sindikalne borbe u cilju sprečavanja egzistencijalnih problema i socijalnih nemira.

– U godini kada Republika Srpska bilježi istorijski nivo bruto društvenog proizvoda i kada svi očekujemo da dođe do rasta plata i životnog standarda jer plate stagniraju od 2008. godine, Vlada Republike Srpske narodnim poslanicima predlaže da na 18. sjednici Narodne skupštine kroz mjere Programa fiskalne konsolidacije omogući jednostrano umanjenje plata i otpuštanje radnika – navode u saopštenju.

FOTO: SINDIKAT UPRAVE RS
FOTO: SINDIKAT UPRAVE RS

Podsjećaju da je Sindikat uprave RS pokrenuo inicijativu za vraćanje toplog obroka i regresa u javnom sektoru, te da su juče obavili razgovor sa ministarkom uprave i lokalne samouprave, Senkom Jujić, na kome je dogovoreno da u narednih pet dana organizuju zajednički sastanak sa premijerom po pitanju vraćanju toplog obroka i regresa, ali i o svim pomenutim temama.

– Današnja izjava premijera Viškovića da ne može pregovarati sa svakim je nekorektna i nije u duhu socijalnog dijaloga. Želimo da ga podsjetimo da je on samo prvi među ministrima i da je kao predsjednik Vlade RS indirektan poslodavac zaposlenima u javnom sektoru i da je njegova obaveza da pregovara sa sindikatima, jer Sindikat uprave Republike Srpske nije svako! Konstatacija premijera da se favorizuje „državni aparat“ u odnosu na realni sektor i na sve radnike u Srpskoj, u najmanju ruku je nejasna jer Sindikat uprave RS traži upravo da se svi radnici stave u istu ravan, kako je to propisano Zakonom o radu, tj. da imaju topli obrok i regres – kažu u Sindikatu uprave RS.

Kako kaže, ukoliko u narednih pet radnih dana ne dobiju odgovor u vezi sa sastankom premijera i Sindikata uprave, Sindikat će u Narodnu skupštinu RS uputiti Interpelaciju u vezi sa pitanjima koja regulišu zarade u javnom sektoru i održati sjednice svih organa u cilju pripreme sindikalne borbe za očuvanje radničkih prava.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Podsjećamo, Vlada RS uputila je u skupštinsku proceduru Program fiskalne konsolidacije, a neke od mera koje se odnose na opštine i gradove znače smanjenje cijene rada zaposlenima u gradskim i opštinskim upravama, te svođenje regresa, toplog obroka i prevoza na minimum.

– Preporučene mere za saniranje ostvarenog deficita u jedinicima lokalne samouprave u periodu 2021-2023. godina su: Cijenu rada definisanu Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske uskladiti sa cijenom rada koja se primjenjuje kod obračuna plata za zaposlene u organima uprave Republike Srpske – navedeno je u Programu fiskalne konsolidacije.

U republičkim organima uprave cena rada je 100 KM, dok je najniža cijena rada u okviru jedinica lokalne samouprave 110 KM, pa ide do 145 KM, u zavisnosti od razvijenosti grada ili opštine. Takođe, dodaje se da se Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS ugovori iznos naknade po osnovu ostalih ličnih primanja na način da se ona svede na trenutno propisani minimalni iznos (regres za korišćenje godišnjeg odmora, troškova jednog toplog obroka, naknada troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla i drugo).

srpskainfo.com

Povezane vijesti

“Imaćemo burno proljeće, obilježeno velikim protestima” Budžetski sindikati nezadovoljni ponudom Vlade Srpske

admin