Grad Trebinje
Republika Srpska

SPS: Zašto je Vlada Srpske izgubila spor od 90 miliona KM?

Od Vlade Republike Srpske tražimo da građanima i javnosti objasni zbog čega je Republika Srpska izgubila 90 miliona KM i ko je odgovoran za štetu koju će platit građani, navodi se u dopisu koji je poslanička grupa Socijalističke partije Srpske uputila Vladi Republike Srpske i premijeru Radovanu Viškoviću.

Podsjetimo, Republika Srpska je pred Arbitražnim sudom u Vašingtonu izgubila spor protiv slovenačke firme “Viadukt” zbog jednostranog raskida ugovora o koncesiji za dvije hidroelektrane na Vrbasu, a ranije je odbijen prijedlog za vansudsko poravnanje u iznosu od 3 miliona KM.

Sa troškovima pravnog zastupanja, iznos koji je došao na naplatu prelazi 100 miliona KM, a poslanici SPS insistiraju da Vlada Republike Srpske objasni svoje postupke i odluke koje su dovele do toga.

– Kako smo i najavili tokom 21. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, od Vlade Republike Srpske tražimo da nam dostave sve stenograme sa sjednica na kojima se odlučivalo o ovom pitanju, informacije o dodjeli koncesije , raskidu koncesije, ponudi za pravno zastupanje i ponudi za vansudsko poravnanje.

Takođe, od Vlade tražimo sve informacije vezane za arbitražni proces koji je vođen u Vašingtonu, sve odluke Vlade vezane za arbitražni proces kao i dokumentaciju u kojoj su obrazložene arbitražne odluke – navedeno je u dopisu poslaničke grupe SPS.

BN