Grad Trebinje
Republika Srpska

Srpska garantuje za milijardu maraka kredita

Republika Srpska dala je bezuslovnu garanciju za zaduženje „Elektrokrajine“ od 40 miliona KM putem prodaje obveznica tog preduzeća. Ovim je ukupna izloženost Srpske po osnovu izdatih garancija dostigla milijardu maraka.

U najnovijoj odluci Vlade RS o davanju saglasnosti na garanciju za zaduženje „Elektrokrajine“ navedeno je da Srpska bezuslovno garantuje pravovremeno plaćanje neisplaćenih obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti u iznosu od 40 miliona KM.

Srpska izdaje garanciju u iznosu od 47,7 miliona maraka.

Namjena dugoročnog zaduženja emisijom obveznica je refinansiranje postojećeg duga, odnosno izmirenje dijela dugoročnih kreditnih obaveza obezbijeđenih za projekat „Toshiba“ i izgradnju dalekovoda, finansiranje prenesenih obaveza prema budžetu RS i prenesenih obaveza prema dobavljačima.

„U slučaju dospjelog i neisplaćenog anuiteta iz dugoročnih dužničkih HOV od strane „Elektrokajine“ prema vlasnicima obveznica, Republika Srpska će po pisanom pozivu platiti sve dospjele i neplaćene anuitete iz budžeta RS“, navedeno je u odluci.

Prema podacima Ministarstva finansija RS, ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama na kraju prošle godine iznosila je 804,32 miliona КM, odnosno 7,3 odsto BDP-a, dok je ukupan dug po osnovu kreditnih zaduženja za koje je Vlada RS izdala garancije iznosio 654,02 miliona КM.

Međutim, u odnosu na kraj godine ukupan iznos izdatih garancija značajno je povećan s obzirom na to da je Vlada već u prvom mjesecima ove godine bila široke ruke te dala ili namjerava dati garancije za milionska zaduženja Fonda zdravstvenog osiguranja RSOlimpijskog centra „Jahorina“„Hidroelektrana na Trebišnjici“.

CAPITAL je ranije pisao da Vlada RS u ovoj godini planira Srpsku zadužiti do 1,4 milijarde maraka putem kratkoročnih i dugoročnih zaduženja, te indirektno dajući garancije.

Odlukom o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini, koju je Narodna skupština RS usvojila, odobreno je izdavanje garancija za zaduženja do 500 miliona KM.

Predviđeno je izdavanje garancija za zaduženja u oblasti saobraćaja (oko 10 miliona), za izgradnju hidrocentrale i ostala kapitalna ulaganja u oblasti energetike (oko 415 miliona), te za finansiranje zdravstva (oko 35 miliona).

capital.ba