Grad Trebinje
Trebinje

Srpskoj isključivo pravo na vode gornje Drine, slijedi ugovaranje pripremnih radova za hidrosistem

Ugovor za pripremne radove na projektu izgradnje hidrosistema „Gornja Drina“ trebalo bi da bude potpisan u narednom mjesecu, bez obzira na nastojanja političkog Sarajeva da ospore izgradnju ovog strateški važnog a zajedničkog projekta elektroprivrednih preduzeća Republike Srpske i Srbije.

Ovo je danas poručeno na godišnjoj pres konferenciji Elektroprivrede Republike Srpske.

Osvrćući se na predstavku grupe poslanika Predstavničkog doma bh. parlamenta upućenu Ustavnim sudom BiH, izvršni direktor za pravne i opšte poslove ERS-a Borislav Grubač kazao je da Republika Srpska ima isključivo pravo raspolaganja vodama na lokalitetu budućeg hidrosistema.

On je dodao da je intencija sporne predstavke da se svi vodotokovi smatraju dijelom državne imovine, kojom mogu da raspolažu samo institucije BiH.

„Naglasio bih da se lokalitet za izgradnju hidroenergetskih objekata ‘Buk-Bijela’, ‘Foča’ i ‘Paunci’ nalazi na teritoriji Republike Srpske i Republika Srpska je isključivo nadležna da raspolaže ovim vodama u pogledu izgradnje hidroenergetskih objekata. Mišljenje i Venecijanske komisije je da entiteti imaju pravo na imovinu u skladu sa svojim potrebama i teritorijalno-funkcionalnim principima“, kazao je Grubač.

On je rezimirajući dosadašnje aktivnosti na projektu istakao da je za tri godine pređen značajan put – od obezbjeđenja koncesije za izgradnju i korišćenje, niza pregovora i sporazuma dvaju vlada, formiranja zajedničkih radnih timova koji su u hodu uklanjali brojne tehničke i administrativne barijere, potpisivanja transakcionih dokumenta kojima su definisana sva ključna pitanja između dvije vlade i elektroprivrede, do formiranja upravnog odbora zajedničkog preduzeća.

Hidrosistem „Gornja Drina“, sa tri hidrocentrale ukupne instalisane snage oko 190 megavata, većinski će pripadati Elektroprivredi Srbije, koja će raspolagi sa 51% vlasništva, dok će 49% biti svojina Elektroprivrede Republike Srpske.

Dogovorom je precizirano da ukupan osnivački kapital od strane Elektroprivrede Srbije bude uplaćen u četiri polugodišnje rate.

„Jedna tranša u iznosu od 9 miliona uplaćena je prije dva mjeseca, tako da je ukupan kapital zajedničkog privrednog društva oko 77.717.000 KM. Preduzeće HES ‘Gornja Drina’ d.o.o. Foča je ishodovalo i dozvolu za pripremne građevinske radove od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, tako da je isključivo sada u nadležnosti upravnog odbora da radi na ugovaranju pripremnih građevinskih radova“, kazao je Grubač.

Radio Trebinje