Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

Studentski dom u Foči mijenja ime

Studentski dom u Foči mijenja ime
Foto: sdfoca.com | Studentski dom u Foči mijenja ime

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost na Elaborat o opravdanosti promjene statusa i naziva Javne ustanove Studentski dom “Foča” u status i naziv Javne ustanove Studentski centar “Boriša Starović”.

Razlozi za donošenje odluke zasnivaju se, između ostalog, na činjenici da Studentski centar “Boriša Starović” Foča predstavlja ustanovu od posebnog interesa za Republiku Srpsku, te da dobija naziv u čast prvog dekana Medicinskog fakulteta u Foči i rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Kao razlozi za donošenje odluke navedeni su i znatno povećanje broja domaćih, kao i studenata iz inostranstva na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i organizacionim jedinicama u Foči, mogućnost ostvarivanja prava na smještaj i ishranu domaćih i studenata iz inostranstva, te mogućnost ostvarivanja kulturnih, umjetničkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata.

Komentar