Grad Trebinje
Republika Srpska Video

Sud osporio zvanje Ćeranića, ništa sporno za rektora

Okružni sud u Banjaluci donio je presudu o poništenju postupka Univerziteta u Banjaluci kojim je izvršeno imenovanje Predraga Ćeranića u zvanje docenta 2016. godine, jer nije ispoštovana zakonska procedura. Iz presude, koja je u posjedu BN televizije, i koja je donesena 8. maja ove godine, jasno je navedeno da je Univerzitet propustio da dostavi odluku o imenovanju Predraga Ćeranića ostalim kandidatima i samim tim oni se nisu mogli žaliti.

Okružni sud je odlučio po tužbi Marija Karadže iz Banjaluke, koji se kao kandidat za zvanje docenta žalio na postupak imenovanja, u kojem mu nikada nije dostavljena odluka o imenovanju zbog čega nije mogao da uputi žalbu na imenovanje drugog kandidata, u ovom slučaju Predraga Ćeranića.

Ćeranić nije htio da stane pred kameru BN televizije i objasni zašto nije ispoštovana procedura priliko njegovog imenovanja za docenta.

Ekspert za bezbjednost Darko Trifunović kaže da će sam postupak o izboru docenta vjerovatno morati da se ponovi, s obzirom da je vraćen Senatu Univerziteta u Banjaluci. Što implicira da bi opet moglo doći do sudskog procesa.

„To će biti katastrofalno za instituciju. Pošto se radi o dekanu, rukovodiocu institucije, dovedeno je u pitanje sam rad institucije, deplome koje su potpisane, članstvo u komisijama, magistarski radovi. Sve je pod upitnikom. Ja ne mogu da razumijem kako je moglo doći do toga”, poručuje Trifunović.

PDP je još u martu 2021. godine pokrenuo inicijativu o ispitivanju zakonitosti imenovanja Predraga Ćeranića, tadašnjeg savjetnika Milorada Dodika, a danas člana Savjeta za očuvanje ustavnog poretka Republike Srpske, na mjesto vanrednog profesora na Fakultetu bezbjednosnih nauka, budući da nije proveo čitav mandat u zvanju docenta.

“Potpuno je jasno da i SNSD ima svoju Sebiju. Nije to samo SDA, to su sve stranke koje su učinile ovaj sistem trulim. Ovo je skandal, a skandal je još veći što peru ruke od toga. Svjesni su da je ovo najbolji dokaz trulosti sistema. A ustvari je ovo posljedica loših stvari koje se dešavaju u visokom obrazovanju RS“, poručuje Milanko Mihajilica, poslanik PDP-a u NSRS.

S obzirom na to da je Predragu Ćeraniću poništena docentura, postavlja se pitanje i zakonitosti njegovog profesorskog i nastavničkog rada, i uzročno – posljedično i rada dekanata posljednjih sedam godina.

Na pitanje kako će sada postupiti Senat Univerziteta u Banjoj Luci i hoće li sprovesti sudsku odluku, rektor odgovara da Ćeranić nastavlja da radi kao i do sada.

„Dekan Ćeranić je i dalje dekan Ćeranić. On i dalje ima izbor u zvanje vanrednog profesora. I nikakva sudska presuda nije osporila izbor dekana, ni u smislu izbora docenta, ni profesora, ni dekana u prvom pa drugom mandatu. Znači samo je vraćena neka procedura, ništa nije osporeno, tako da molim vas regulišete pitanja kako treba. – Znači sve procedure su ispoštovane i kada je u pitanju doentsko zvanje, i zuvanje vanrednog profesora? – Tako je.“ – kategorično je odgovorio Radislav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci. 

Predrag Ćeranić je u zvanje docenta izabran krajem novembra 2016. godine, zbog čega su se i ostali kandidati na konkursu žalili, tvrdeći da je došlo do očiglednog kršenja pravilnika o izboru u zvanje nastavnika – saradnika.

Sljedeće godine, 2017-e, osnovan je Fakultet bezbjednosnih nauka, a za njegovog dekana imenovan je upravo Ćeranić.

Komentar