Grad Trebinje
Izdvojeno Bosna i Hercegovina

SUROVA REALNOST ŽIVOTA U BIH: Sindikalna potrošačka korpa skuplja za 75 KM, a plata viša za 1 KM

Prošlo je praznično uzbuđenje, ovo je realnost u Bosni i Hercegovini…

Da bi podmirili sve stavke Sindikalne potrošačke korpe građanima u BiH treba 2.265 KM i za 75,37 KM je skuplja od potrošačke korpe za prethodni mjesec, ističu iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec oktobar 2021. godine iznosila je 999 KM, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku i za jednu KM je viša od iznosa u prethodnom mjesecu.

Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 44,09 posto, navode iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četvoročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije: prehrana 45,3 posto; stanovanje i komunalne usluge 13,7 posto; higijena i održavanje zdravlja 6,6 posto; obrazovanje i kultura 8,8 posto; odjeća i obuća 14,1 posto; prevoz 6,1 posto; održavanje domaćinstva 5,3 posto.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za 12​​​​​​​ stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.

Savez sindikata RS objavio je krajem decembra da je sindikalna potrošačka korpa za novembar 2021. godine u RS iznosila 2015,64KM.

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2021. godine iznosi 1030,00 KM i veća je za 3,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u oktobru 2021. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2021. godine iznosi 2.015,64 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,10%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.