Grad Trebinje
Obrazovanje i nauka

SVE MANJE STUDENATA Za pet godina fakulteti u Srpskoj ostali bez 7.000 mladih

Za pet godina, broj upisanih studenata na fakultetima u Srpskoj pao je za više od 7.000.

U školskoj 2021/2022. godini, na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrisane studije, u zimski semestar upisano je 25.168 studenata.

Od toga je 19.873 studenata upisano na sve godine studija, a 5.295 su apsolventi.

– U 2021/2022. godini nastavljen je trend opadanja broja upisanih studenata. Broj upisanih studenata u školskoj 2021/2022. godini, u odnosu na prethodnu godinu, manji je za 2,2 odsto, odnosno 567 studenata – navode iz Zavoda za statistiku RS.

Poredeći ovu, sa školskom 2017/2018. godinom, vidimo da se broj upisanih studenata do danas smanjio za čak 7.417. Prije pet godina, na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrisane studije, u zimski semestar bilo je upisano 32.585 studenata u Srpskoj, od toga je 26.517 studenata upisano na sve godine studija, a 6.068 je bilo apsolvenata.