Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Svima veći budžet, Bevandi najviše: Srpska na riječima protiv jačanja institucija BiH, DJELA POKAZUJU DRUGAČIJE

Rashodi institucija BiH u 2022. biće veći za 77,6 miliona KM u odnosu na 2020. godinu. Otplata spoljnog duga je u porastu za 11,6 miliona KM i gotovo da nema institucija koja nije dobila više para nego prije dvije godine, kada je posljednji put usvojen budžet.

To je suština Prijedloga budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2022. koji će se iduće sedmice naći pred poslanicima Predstavničkog doma BiH.

Već su ga aminovali Ministarstvo finansija, Savjet ministara i Predsjedništvo BiH. Dakle, za njega su glasali i kadrovi iz Srpske koji inače tvrde da su protiv bilo kakvog jačanja institucija BiH. Parlamentarnoj skupštini je budžet veći za 20 odsto, Predsjedništvu 26 odsto, VSTS 28 procenata, Ustavnom sudu 18 procenata, Sudu 15, a Tužilaštvu BiH 12 odsto. Sve su to institucije čijim radom predstavnici RS navodno nisu zadovoljni, naročito onima iz oblasti pravosuđa.

Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH dobija 1,8 miliona KM više ili 47 odsto, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca 22 odsto, RAK BiH 48 odsto, a Ministarstvo finansija i trezora Vjekoslava Bevande čak 64 odsto više novca!

Ne računajući CIK, koja je zbog održavanja izbora dobila dodatnih 12,5 miliona KM, Ministarstvo finansija je institucija kojoj je najviše povećan budžet.

U svim institucijama, uglavnom se radi o povećanju troškova plata zaposlenih budući da će sa usvajanjem budžeta, odlukom Savjeta ministara BiH, biti povećana i osnovica za obračun plata. U Ministarstvu finansija i trezora bruto plate i naknade sa 4,9 miliona KM idu na 5,4 miliona KM, tzv. tekuće održavanje sa 803.000 KM na 1,57 miliona, a ugovorene usluge se povećavaju za 1,29 miliona KM ili 87 odsto. Nabavka opreme je bila 210.000 KM, a sada je 1,11 miliona, a nabavka stalnih sredstava u obliku prava sa 79.000 KM skače na više od milion maraka!

U Predsjedništvu BiH će troškovi za bruto plate i naknade biti veći za 629.000 KM, dok su putni troškovi uduplani – sa 344.000 KM na 688.000 KM. Nabavka opreme (ne piše koje) je sa 141.000 KM povećana na 923.000 KM!

Bruto plate i naknade u Ministarstvu odbrane BiH su nas 2020. koštale 197,1 milion KM, a ove godine će 210,1 milion. Putni troškovi u ovom resoru su povećani za čak 87 procenata. Kapitalni grantovi su sa 22.000 KM narasli na 205.000 KM, a većina otpada na program „Perspektiva“, odnosno zapošljavanje otpuštenog personala.

Istina, kod osam institucija evidentno je smanjenje iznosa budžeta za 2022. godinu u odnosu na 2020. u ukupnom iznosu od 3,5 miliona KM.

KO SVE ZAPOŠLJAVA

Bruto plate i naknade su planirane u iznosu 633.383.000 KM i u odnosu na 2020. su veće za 59.199.000 KM ili 10 odsto zbog vraćanja na osnovicu iz 2009, ali i zbog planiranog zapošljavanja u 2022. godini: 15 osoba u PS BiH, dvije u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, sedan u Ministarstvo komunikacija i transporta, 20 u RAK, 133 u UIO, 100 policijskih službenika u Graničnu policiju, dvije osobe u Kancelariju za reviziju, jedna u Arhiv BiH, dvije u Upravu za zaštitu zdravlja bilja, sedam u Kancelariju za razmatranje žalbi, jedne u Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača i jedne u Agenciju za poštanski saobraćaj.

Razlozi su i usklađivanja plata sudija, tužilaca i stručnog osoblja, izmjena odluke o platama i naknadama sudija Ustavnog suda BiH, te zapošljavanja u tzv. državnom zatvoru.

srpskainfo.com

Komentar