Grad Trebinje
Hercegovina

TE Gacko ispunila plan proizvodnje za mart

TE Gacko je dan prije isteka  marta mjeseca stoprocentno  ispunila mjesečni plan proizvodnje od 138. 6 GWh električne energije-  rekao je Radio Gacku Dragan Pušara – tehnički rukovodilac  RJ Termoelektrana.

Prema njegovim riječima nije bilo zastoja u radu tokom ovog mjeseca.

 Iz gatačke termoelektrane u elektroenergetski sistem RS je od početka ove godine  isporučeno 414.74 GWh što je 98.9 % od plana za prva tri mjeseca 2021. godine.

U toku su i pripreme za redovni godišnji remont postrojenja  čiji je početak  planiran  22. maja u dogovoru sa Elektroprivredom Republike Srpske, kada će TE Ugljevik,  nakon remonta,  biti priključena na mrežu.