Grad Trebinje
Republika Srpska

Tužba Srpskoj zbog prodaje potraživanja „Pavgordu“

Povjerilac Fabrike glinice „Birač“, advokat Vladimir Milošević podnio je tužbu protiv Republike Srpske i svih institucija koje su sa „Pavgordom“ potpisale ugovore o prodaji državnih potraživanja od ove fabrike tvrdeći da su oni ništavi i da je zaključak Vlade, na osnovu kojeg su potraživanja prodata, nezakonit, saznaje CAPITAL.

Tužbom su obuhvaćeni Vlada RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS, „Vode Srpske“, „Elektro – Bijeljina“, „Vodovod i komunalije“ Zvornik kao i „Pavgord“ i FG „Birač“.

Milošević u tužbi, koja je u posjedu CAPITAL-a, navodi da je Vlada donošenjem spornog zaključka o prodaji 42,3 miliona KM potraživanja od FG „Birač“ prekršila više zakona zbog čega će sudskim putem pokušati da dokaže da su ugovori ništavi i bez pravnog dejstva na stečajnu masu.

Između ostalog, naveo je da Vlada nije nadležna za prodaju potraživanja republičkih institucija i da nije ovlašćena da „nalaže“ Ministarstvu finansija RS i Poreskoj upravi ili da „preporučuje“ ostalim institucijama da zaključuju ugovore iz građanskog prava.

Vlada pogodovala privatnom na štetu javnog interesa

Naveo je i da vladin zaključak ne sadrži nikakvo obrazloženje tako da nije jasno na osnovu kojih propisa je donesena odluka o prodaji potraživanja, što ga čini nezakonitim.

Tvrdi i da je Vlada donošenjem zaključka o prodaji potraživanja pogodovala privatnim interesima na štetu javnog interesa.

To se, navodi, posebno ogleda u činjenici da je cjelokupan postupak, iako apsolutno nedopušten i protivan prinudnim propisima i javnom poretku, jer su predmet prodaje potraživanja koja predstavljaju javne prihode, vođen iza zatvorenih vrata, netransparentno i isključivo u interesu „Pavgorda“.

„Imajući u vidu da ’Alumina’ zapošljava preko 1.600 radnika, da ima godišnji promet veći od 300 miliona KM, a da državni povjerioci imaju praktično većinski paket potraživanja od FG ’Birač’, jasno је da se prodajom tih potraživanja privatnom licu, koje pri tome vodi višemilionske sporove protiv ’Alumine’ i ’Birača’ i na sve načine pokušava da upravlja njima, pogoduje privatnim interesima na štetu javnog interesa“, navedeno je u tužbi.

Ugovori sa „Batagonom“ nisu raskinuti?

Zanimljivo je da je u tužbi navedeno i da su ugovori sa „Batagonom“, kojem je Vlada RS prije nekoliko godina prodala potraživanja, a zatim te ugovore raskinula jer nije platio ugovorenu cifru, nisu raskinuti.

„Iako je Vlada javno objavila da je raskinula ugovore sa ’Batagonom’ oni nisu raskinuti u zakonom propisanoj formi i egzistiraju i dalje u pravnom prometu“, piše u tužbi.

Dalje navodi da je vladin zaključak, sve i da je imala pravo da odlučuje o prodaji ovih potraživanja, ništav jer nigdje nije bio objavljen oglas o javnoj prodaji potraživanja niti su bilo kojim aktom određeni uslovi prodaje.

Kao primjer navodi stečaj „Žitoprometa“ i „Šećerane“ gdje je Poreska uprava takođe prodala potraživanja, ali po raspisanom javnom pozivu.

„Jasno je da je Vlada postupala u najmanju ruku neprincipijelno, pored toga što je postupala samovoljno, nezakonito i suprotno javnom poretku i javnom interesu, a u korist privatnog interesa“, piše u tužbi.

Milošević traži da se „Pavgord“ ne prizna kao povjerilac do okončanja postupka

Milošević je zatražio i da sud po službenoj dužnosti od Vlade RS traži uvid u zapisnik o evaluaciji ponuda i komunikaciju Ministarstva finansija RS sa svim drugim ponuđačima.

Saznajemo i da je Milošević od stečajnog sudije i stečajnog upravnika FG „Birač“ zatražio da ne upisuju „Pavgord“ u tabelu priznatih ili osporenih potraživanja sve do pravosnažnog okončanja postupka koji je pokrenuo.

Milošević za CAPITAL kaže da je ovdje ključno da su institucije „Pavgordu“ prodale potraživanja koja su neprenosiva jer se radi o javnim prihodima, kao što su porezi i doprionosi.

„Vi ne možete te prihode prenijeti na neko fizičko ili pravno lice. Kada bi takvo nešto država prihvatila mi bismo imali potpunu anarhiju. Međutim, ima najmanje deset ili 15 razloga za utvrđivanje ništavosti ovih ugovora. Oni su ova potraživanja prometovali u jednoj potpuno netransparentnoj proceduri. Što je bio problem, pod uslovom da je prodaja uopšte moguća, da se raspiše javni konkurs? Takođe, sporna je i bankarska garancija, koja je nenaplativa“, istakao je Milošević.

Prema nezvaničnim informacijama, tužbe razmatraju i još neki povjerioci FG “Birač“.

(Capital)

Komentar