Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

U godini korone više se jelo, pilo i zarađivalo

Za bruto plate i naknade u Parlamentarnoj skupštini BiH prošle godine isplaćeno je za 740.000 KM više nego 2019, za jelo i piće 13 odsto više, a poslanik Jakov Galić upisao se na spisak onih koji su otišli u penziju, uzeli otpremninu i ponovo se vratili na posao.

Sve to se dešavalo u godini pandemije, kada je cijela BiH bila zaključana, a parlamentarci odlazili na posao manje nego ikad.

Prema revizorskom izvještaju PS BiH za 2020. godinu, bruto plate i naknade na kraju godine koštale su 10.064.911 KM i veće su u odnosu na prethodnu godinu za 740.932 KM, što je posljedica većeg broja zaposlenih. Budžetom za 2020. planirano je 230 zaposlenih, a 31. decembra u PS BiH bilo ih je 228.

Parlamentarna skupština na raspolaganju ima 13 službenih vozila. Krajem godine dva vozila su prodata putem javne licitacije za 28.571 KM. Istovremeno, za tri nova automobila plaćeno je čak 329.175 KM s PDV. Kupljene su tri BMW „petice“, konkretno 530 XD.

Tokom nabavke, stigle su dvije ponude, od kojih su obje, tvrde revizori, imale istu računsku grešku – u koloni „Jedinična cijena sa PDV i popustom“ upisana je jedinična cijena koja pomnožena sa količinom daje ukupnu vrijednost.

Takođe, u okviru ponude izabranog ponuđača uopšte nije upisan tip odnosno model ponuđenog vozila, kako je to traženo u dokumentaciji, što znači da je prisutna dilema šta je konkretno ponuđeno i da li udovoljava uslovima traženim u dokumentu o nabavci. Ipak, tokom postupka nabavke nije bilo izjavljenih žalbi i na kraju su utomobili kupljeni od Auto centra „Tomić“ iz Mostara.

U 2020. dvije osobe u PS BiH su otišle u penziju – državni službenik i poslanik Predstavničkog doma. Prvi je dobio otpremninu 8.805 KM, a drugi 28.998 KM, odnosno u visini šest ostvarenih neto plata.

– Postupcima revizije utvrdili smo da je ove godine nastavljena praksa ponovnog aktiviranja statusa profesionalnog poslanika nakon sticanja uslova za odlazak u penziju. U praksi to znači da je poslanik koji je imao puni radnopravni odnos, uz prekid radnog odnosa od tri dana (prema podacima obrasca prijave-odjave iz Poreske uprave RS) isplaćena otpremnina u iznosu od 28.998 KM, te je istom ponovo aktiviran radnopravni status u Parlamentarnoj skupštini BiH u istom mjesecu, odnosno nakon tri dana – piše u izvještaju.

Ime nije navedeno, ali je poznato da se radi o poslaniku Socijalističke partije, Jakovu Galiću.

Ukupni troškovi reprezentacije PS BiH na kraju godine bili su 61.445 KM i za 13 odsto su veći u odnosu na prethodnu godinu. Najviše imaju pravo da potroše članovi kolegijuma oba doma PS BiH (njih šestoro), po 6.000 KM godišnje.

– Uvidom u određene račune interne i eksterne reprezentacije ponovo se nismo uvjerili da su pojedini korisnici u okviru dozvoljenih limita koristili usluge hrane i pića s jasnim povodom i obrazloženjima nastanka troška, što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije i načelo transparentnosti – upozorili su revizori.

(Srpskainfo)