Grad Trebinje
Republika Srpska

U kojim slučajevima vam oduzimaju vozačku dozvolu?

No, da li znate u kojim situacijama, odnosno koliko puta treba da načinite prekršaj da biste ostali bez ovog dokumenta? Odgovor na ovo pitanje potražite u nastavku teksta.

Kako je propisano zakonom?

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je određeno da, u zavisnosti od težine počinjenog prekršaja, vozač može dobiti jedan ili dva kaznena boda.

Naime, u slučaju sticanja kaznenih bodova, kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova, s tim da se dalje kazneni bodovi upisuju u evidenciju vozača, na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga, odnosno pravosnažnog sudskog rješenja.

Inače, ovim zakonom je propisano da će vozača, kojem je u roku od godinu dana zbog počinjenih saobraćajnih prekršaja određeno najmanje sedam kaznenih bodova, nadležni organ, kod kojeg se vodi u evidenciji, pozvati na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa.

No, ako se vozač ne odazove na predavanja, njemu će rješenjem biti privremeno oduzeta vozačka dozvola, i to dok se ne odazove na predavanja.

Na koliko vremena se oduzima vozačka dozvola?

Vozaču kojem je u roku od godinu dana zbog počinjenih saobraćajnih prekršaja određeno najmanje deset kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa.

No, kako je propisano zakonom, vozačka dozvola biće vraćena vozaču po isteku navedenog roka uz prilaganje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa.

Dalje slijedi da će vozaču kojem u roku od dvije godine, zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja, bude ponovo određeno najmanje deset kaznenih bodova, biti oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana.

Vozačka dozvola biće vraćena vozaču po isteku navedenog roka uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa.

Bitno je znati da se kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su određeni, a za vozače kojima su izrečene mjere oduzimanja vozačke dozvole na određeni period, uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Koja pravila važe za početnike?

Kada su u pitanju početnici, za njih važi pravilo da osoba koja prvi put stekne pravo upravljanja motornim vozilom B kategorije, a koja tokom dvije godine od dana sticanja prava upravljanja motornim vozilom B kategorije sakupi četiri kaznena boda, nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole oduzeće vozačku dozvolu i poništiti je, čime on gubi pravo upravljanja motornim vozilom.

Osoba kojoj je vozačka dozvola oduzeta i poništena u skladu sa ovim odredbama smatraće se da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom B kategorije.

Detaljnije čitajte OVDJE.

Komentar