Grad Trebinje
Trebinje

Udruženje oboljelih od malignih bolesti: Prikupljaju novac za biološke lijekove

U Trebinju je formirano Udruženje oboljelih od malignih bolesti istočne Hercegovine s ciljem da se pomogne oboljelima od ovih bolesti u liječenju i njihovim porodicama, ali prvenstveno da se smanji lista čekanja za nove terapije, koje se u svijetu koriste odranije, ali se uvode i u Republici Srpskoj.

“Svakako da je cilj poboljšanje uslova liječenja pacijenata oboljelih od malignih bolesti, ali i pomoć njihovim porodicama, jer je to jedna psiho-socijalna priča, kako bi se taj sveukupan odnos poboljšao u saradnji sa lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom, privrednim subjektima, institucijama  i svim dobrim ljudima spremnim da pomognu”, kaže sekretar udruženja doktor Đuro Masleša.

Napominjući da je u tom smislu osnovan i Klub prijatelja udruženja, pod simboličnim nazivom “Vjera LUČA nada”, koji već ima više od 100 članova, a koji će zajedno sa oboljelima pokušati da poboljšaju status i liječenje onkoloških pacijenata, on navodi da je u Hercegovini, iako maloj po broju stanovnika, u zadnjih nekoliko godina zabilježen veliki porast malignih oboljenja, koja se u posljednje vrijeme liječe inovativnim terapijama.

“Na zapadu se u posljednjih nekoliko godina uveliko napuštaju klasični hemostandardi, ali i kod nas u posljednje vrijeme kreće takozvana biološka terapija.  Imamo i još noviju metodu, takozvanu imunogenetsku terapiju, koja je isto tako zastupljena i na našim terenima, ali su cijene za ogromnu većinu pacijenata bukvalno nedostupne ukoliko to ne mogu da ostvare putem Fonda zdravstva, zbog čega smo se mi na ovaj način organizovali”, kaže Masleša.

Napominjući da i kod ovih terapija postoje liste čekanja, što otežava pacijentima pravovremeno i kvalitetno liječenje, on kaže da je jedan od ciljeva udruženja i taj da akcijama pravnog tipa i kroz institucije sistema, te uz pomoć države pokušaju da prevaziđu barijere čekanja i da nove terapije budu svima dostupne.

“Dok se to ne desi, naše udruženje ima zadatak da iz svoga fonda, u koji sredstva treba da dolaze kontinuirano i na različite načine, poput donacija institucija, lokalnih zajednica, Republike, pojedinaca, prikupljena sredstva koristi za biološke lijekove za one koji su na listi čekanja, a prioritete bi određivao medicinski dio našeg udruženja, odnosno onkološki konzilijum na čijem čelu je doktor Mirko Kolak, načelnik Službe za onkologiju Bolnice Trebinje”, pojašnjava doktor Masleša.

On je najavio i prvo donatorsko veče u Trebinju, koje će se održati u petak u 20 časova u Pab klubu “Dablin”, gdje će se udruženje prvi put predstaviti u medijima, a očekuje se i prikupljanje određenih sredstava koja u udruženje već pristižu, jer se i do sada, a u pitanju je period od tek mjesec dana, odazvao dobar dio društvene zajednice.

Svi oni koji materijalno žele pomoći ovom udruženju to mogu učiniti uplatom na Banku Poštanske štedionice, AD Banjaluka, na broj 571-080-0000-1311-73.

V.D./nezavisne

Komentar