Grad Trebinje
Trebinje

Uspjeh igračke iz Trebinja: Gusjenica učilica veže djecu i roditelje

Logoped Svetlana Bokun, pedagog Vesna Kojović i psiholog Branka Kujačić, sve tri iz trebinjskog vrtića “Naša radost”, plasirale su se kreacijom inovativne igračke među 10 najboljih timova u BiH na konkursu za najinovativnije stručne saradnike u predškolskim ustanovama u projektu “Step baj step”, među oko 200 prijavljenih vaspitača i stručnih saradnika.

Njih tri su osmislile takozvanu inovativnu igračku i nazvale je gusjenica učilica, a sastoji se od različitih drvenih geometrijskih oblika i kartica sa zadacima, a u igri sa djecom mogu učestvovati i roditelji i vaspitači.

“Danas svi živimo ubrzanim načinom života, a djeca se najčešće igraju preko televizija, tableta, mobilnih telefona, što kod pojedinih ne prati razvojni put njihovog uzrasta i često dolazi do zastoja pa smo došle na ideju da osmislimo neku igračku koja će biti dobar putokaz samim roditeljima jer pomoću nje oni mogu prepoznati na kojem razvojnom nivou je njihovo dijete”, kaže Svetlana Bokun.

Ona dalje objašnjava da se gusjenica učilica sastoji od osnovnih geometrijskih oblika obojenih osnovnim bojama koje, prema roditeljskim zadacima, odnosno karticama sa zadacima koje im roditelji čitaju, oni dalje slažu.

Igračka podrazumijeva kartice sa sedam zadataka, od čega se pet zadataka realizuje putem kartica, a dva se rješavaju na osnovu same gusjenice, ali sve kroz igru i vrlo edukativno, gdje se vodi računa da se ide od laganijih ka složenijim zadacima.

“Na ideju za jednu ovakvu igračku smo došli još prije desetak mjeseci, a kada se pojavio konkurs odlučile smo da se javimo i budući da prvi put radimo ovako nešto ovaj prolaz među deset najboljih znači nam puno i predstavlja dodatnu motivaciju za osmišljavanje novih kreativnih igračaka”, kaže Bokunova.

Cjelokupna igračka posjeduje i uputstvo, kako bi na što bolji i kvalitetniji način djeca učila, a roditelji provodili vrijeme s njima. Što je najvažnije, igračka, prema iskustvima djece iz ovog vrtića, zadržava maksimalno njihovu pažnju i koncentraciju, što je jako veliki uspjeh ovoga tima.

Ovo, međutim, nije prva inovativna igračka nastala po ovom crtiću, gdje nastavno i stručno osoblje iz godine u godinu osmišljava uvijek nove planove i programe zanimljive za djecu pa su godinama unazad i njihovi vaspitači osvajali nagrade za inovativni rad, a ovo je četvrti put da su u projektu “Step baj step” nominovani trebinjski vaspitači.

Novine koje mladi kadar ove predškolske ustanove uvodi u rad s djecom predstavlja rad na razvoju zdravih navika kod mališana preko igre, što će kasnije presudno uticati na njihov psihofizički razvoj.

Nezavisne novine