Grad Trebinje
Obrazovanje i nauka

Veća školarina na PET fakulteta: FON čak 145.500 dinara

Univerzitet u Beogradu raspisao je konkurs za upis studenata na programe svih vrsta i nivoa studija na Univerzitetu, koji će se upisivati u školskoj 2022/23. godini.

Fakulteti su u konkursu naveli svoje predloge budžetskih upisnih kvota koje Vlada Srbije treba da odobri.

Pet fakulteta donelo je odluku o povećanju školarina za narednu školsku godinu za osnovne studije, a povećanje iznosi oko 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Tako je školarinu povećao Rudarsko-geološki fakultet sa 57.000 na 66.000 dinara, Tehnološko-metalurški (TMF) sa 66.000 na 75.000 dinara, FON sa 138.000 na 145.500, Biološki sa 80.000 na 90.000 dinara, a na Ekonomskom fakultetu cena školarine je od 97.175 do 127.863 dinara, a ranije je iznosila od 92.022 do 121.082 dinara.

Svi detalji konkursa na preko 355 studijskih programa osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih, specijalističkih akademskih, doktorskih akademskih studija, kao i osnovnih strukovnih, specijalističkih strukovnih i master strukovnih studija dostupni su na adresi http://bg.ac.rs/sr/upis/upis.php.

direktno.rs