Grad Trebinje
Republika Srpska

Više za invalidnine, NEZAPOSLENIM BORCIMA NIŠTA: Egićevo ministarstvo dobilo budžet veći za 122 miliona KM, evo koje stavke su uvećane, a gdje se štedilo

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, na čelu sa Danijelom Egićem (SNSD), sljedeće godine imaće na raspolaganju budžet od 480 miliona maraka, što je za 122 miliona maraka više u odnosu na ovogodišnji budžet.

Narodna skupština Republike Srpske iduće sedmice bi trabalo da raspravlja o Prijedlogu budžeta RS za narednu godinu i to po hitnom postupku, koji je za 212 miliona KM veći od okvira Rebalansa Budžeta Srpske za 2023. godinu.

Među onima koji su dobili veći budžet je i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, a ovo uvećanje se uglavnom odnosi na izdvajanja za borački dodatak, koja će umjesto 102 miliona KM naredne godine iznositi 228,5 miliona KM.

Putovanja i smještaj

I nije to jedina stavka u budžetu koja će biti uvećana.

Kako se može vidjeti iz Prijedloga budžeta, uvećanja su planirana i za putovanja i smještaj službenika ovog Ministarstva. Ta stavka je uvećana za 30.000 KM i sljedeće godine će Egićevo ministarstvo za te namjene na raspolaganju imati 130.000 KM.

Danijel Egić
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Uvećani su i grantovi za pola miliona maraka, a veća izdvajanja predviđena su i za subvencije.

Tako će za subvencije Ministarstvo umjesto 360.000 KM sljedeće godine na raspolaganju imati 400.000 KM, a one će biti dodjeljene u jednakom iznosu domovima penzionera u Banjaluci i Trebinju.

Iz Prijedloga budžeta vidljivo je da će Ministarstvo za porodične invalidnine sljedeće godine umjesto 86,5 miliona KM na raspolaganju imati 94 miliona KM, što je 7,5 miliona maraka više.

Za isti taj iznos uvećana je i stavka ličnih invalidnina.

Ministarstvo će tako za lične invalidnine iduće godine na raspolaganju imati 97 miliona maraka.

Nema novca za podsticaj zapošljavanja

Doznake za civilne invalidnine su povećane za 600.000 KM i iznosiće 6,8 miliona maraka, a za pola miliona maraka povećana su i izdvajanja Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, PPB i CŽR. Za te namjene iduće godine će biti izdvojeno 14,5 miliona maraka.

I za program socijalnog izdvajanja radnika predviđena su dva miliona maraka više od ovogodišnjih. Tako će sljedeće godine za te namjene biti izdvojeno šest miliona maraka.

Iako je budžet Ministarstva veći, neće baš svi korisnici profitirati od tog povećanja.

Tako su, na primjer, tekuće doznake za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života smanjene za 100.000 KM pa će sljedeće godine iznositi 2,8 miliona KM.

Takođe, za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina sljedeće godine nije planirana niti jedna marka iz budžeta.

Primjera radi, ove godine su tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina iznosile 8,6 miliona maraka.

Zanimljivo je da Prijedlogom budžeta nije planirano nikakvo izdvajanje ni za Zavod za zapošljavanje za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca RS.

Rebalansom ovogodišnjeg budžeta Zavod je za ove namjene dobio 10 miliona KM, dok za sljedeću godinu nije planirana ni marka iz budžeta Egićevog ministarstva.

Ni jedinicama lokalne samouprave iduće godine iz budžeta ovog Ministarstva neće otići ni marka, dok su ove godine dobile 103.000 KM.

Smanjeni su i izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina – godišnji borački dodatak, doznake za odlikovane borce i otpremnine po članu 182. Zakona o radu.

Tako je sljedeće godine u budžetu za te namjene planirano da se izdvoji 10,1 milion maraka, što je za 4,6 miliona KM manje u odnosu na izdvajanja iz ove godine.

Komentar