Grad Trebinje
Republika Srpska

Višković: Srpska lider u evropskim integracijama u BiH

Republika Srpska je lider u evropskim integracijama u BiH i posljednjih 15 godina svoje zakonodavstvo usaglašava sa zakonodavstvom EU, izjavio je premijer Radovan Višković.

– Republika Srpska je opredijeljena da se kreće na evropskom putu i jedino što tražimo jeste da se striktno poštuje mehanizam koordinacije koji je usvojen u BiH, što u prevodu znači da ne želimo po svaku cijenu u EU, ako na tom putu gubimo naše nadležnosti – rekao je Višković sinoć za Televiziju srpske dijaspore.

Višković je naveo da Republika Srpska samo traži da se uvaži ustavno uređenje BiH i da Republika Srpska, kao sastavni dio BiH, zajedno sa drugim entitetom bude članica EU, a ne da se pod plaštom evropskih integracija razvlašćuje i da se njene nadležnosti prenose na nivo BiH.

To nije cilj evropskih integracija, već pojedinaca i mi na te stvari ne možemo pristati – naglasio je Višković, dodajući da poruke koje dolaze iz EU posljednjih nekoliko godina obeshrabruju zemlje koje nisu članice.

Govoreći o značajnim regionalnim infastrukturnim projektima, Višković je istakao da oni idu svojim tokom, te napomenuo da je regionalna saradnja više nego značajna za Srpsku i BiH.

Višković je izrazio opredijeljenost Republike Srpske regionalnom projektu “Otvoreni Balkan”, koji je pokrenula Srbija, pridružile se Albanija i Makedonija.

Mi iz Republike Srpke smatramo da je to više nego potreba i za BiH, međutim u drugom entitetu smatraju da BiH ne bi trebalo da bude u tom projektu, što, po meni, nije razumno i normalno objašnjenje. To je više ona neka bolest po principu “ako je to pokrenula Srbija, u tome ne bi trebalo da učestvuje BiH” – smatra Višković.

Prema njegovim riječima, BiH u cjelini značajno gubi zato što već nije dio “Otvorenog Balkana”.

– Nadam se da će u drugom entitetu prevladati razum, jer čak i privrednici iz drugog entiteta traže od svojih predstavnika vlasti da se prihvati ta inicijativa, koja podrazumijeva protok ljudi i roba, a da se ne gube sati i dani na graničnim prelazima – rekao je Višković.

Višković je naveo da privreda ne trpi politiku i ne poznaje granice, te da su privrednici ljudi koji su uložili svoj novac i znanje i žele da svoj proizvod plasiraju na druga tržišta van granica BiH.

– Da bi u tome uspjeli oni ne mogu nepotrebno gubiti vrijeme na graničnim prelazima, ne treba da imaju administrativne barijere, koje se u doba informacionih tehnologija mogu lako otkloniti – napomenuo je Višković.

Komentar