Grad Trebinje
Video Hercegovina

Visok više od 100 metara, dug kilometar: Spojen jedan od najviših mostova u regionu (VIDEO)

Završeno je spajanje rasponske konstrukcije mosta Počitelj koji je visok više od 100 metara i dug skoro kilometar, te kao takav predstavlja jedan od najviših mostova u regionu.

Jučerašnje spajanje mosta Počitelj možemo slobodno označiti kao početak aktivnijeg, dinamičnijeg perioda koji je pred nama, a u kojem imamo za cilj intenzivirati izgradnju auto-puta u Hercegovini. Skorim završetkom aktivnosti na dionici Počitelj – Zvirovići, te početkom radova na izgradnji tunela Prenj i dionica Mostar sjever – Mostar jug i Tunel Kvanj – Buna koje planiramo ugovoriti u ovoj godini otvaramo nove perspektive poslovnoj zajednici te dižemo na viši nivo ekonomski potencijal ovog dijela Bosne i Hercegovine – istaknuo je Denis Lasić, v.d. direktor JP Autoceste FBiH.

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38.000 kubika betona, 9.000 tona armature i 1.500 tona kablova za prednaprezanje, dok će u narednom periodu biti ugrađeno i 20.000 kvadrata asfalta i hidroizolacije.

Izgradnja mosta Počitelj, mosta kojim se premoštava magistralni put M-17, rijeka Neretva i željezničku pruga Sarajevo – Ploče, finansira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 evra bez PDV.

Završetak gradnje mosta Počitelj očekuje se na jesen ove godine.

Komentar