Grad Trebinje
Region

Vlada Hrvatske dala saglasnost za novi korak u projektu Kupari, kompleks bi mogao biti gotov 2025. godine

Vlada je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dala suglasnost za sklapanje aneksa II Ugovoru o realizaciji turističkog projekta Kupari. Investitor je tvrtka Kupari Luxury Hotels. 

“Projekt izgradnje turističkog naselja Kupari jedan je od najvažnijih projekata izgradnje turističke infrastrukture u Hrvatskoj, a s obzirom da se nalazi na području Dubrovačke rivijere, odnosno Župe Dubrovačke koju gradimo kao destinaciju visokokvalitetnog turizma, važno je vrlo pažljivo pristupati izgradnji tog kompleksa”, rekao je danas ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Vlada je 2016. godine potpisala ugovor o gradnji dva nova hotela u Kuparima, revitalizacijih popratnih objekata i obnovi hotela Grand. No, kako je Bačić pojasnio u međuvremenu su se dogodile neke izmjene ugovora kao izmjena vlasničke strukture investitora, ali i donošenje UPU-a Općine Župa Dubrovačka. Jedan od hotela za koje je planirana gradnja nalazi se na trasi vodotoka što će zakomplicirati i poskupjeti izgradnju zbog čega je prema riječima ministra, bilo potrebno definirati obveze investitora i Hrvatskih voda kao upravitelja vodotoka, oko izmještanja trase. 

Bačić je najavio kako će biti potrebno izmijeniti i plan urbanističkog uređenja, zbog čega će se promijeniti i rokovi za izgradnju cijeloga projekta. 

“Ovom odlukom obvezujemo investitora da u roku od 60 dana nakon potpisivanja aneksa ugovoru dostavi ulazne podatke za izmjene urbanističkog plana. Prema tom planu Župe Dubrovačke propisan je rok od 12 mjeseci u kojem je investitor dužan ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu, a u daljnjem roku od četiri godine ili 48 mjeseci i realizirati taj važan projekt. Stoga je suglasnost Vlade važna kako bi se mogao potpisati aneks ugovoru i kako bi onda mogli početi ‘teći’ i rokovi za realizaciju tog projekta”, rekao je danas ministar Bačić.

Dubrovački dnevnik

Komentar