Grad Trebinje
Republika Srpska Video

Vlada zadužena do guše, traže novac i od građana (Video)

U kreditima do guše, Vlada Republike Srpske traži nove modele finansiranja, kako ne bi bilo posljedica zbog neuplaćenih rata. Ono što je Vlada smislila, a Ministarstvo finansija radi na tome, jesu narodne obveznice. 

– Malo je finansijskih tržišta na kojima se Vlada Srpske nije zadužila. Primorana da jedan kredit otplaćuje drugim, prebijeni budžet, kako kaže ministar finansija Zora Vidović, sada planiraju da pune narodnim novcem. Bez ikakvog obrazloženja u šta se novac ulaže, Vlada nudi narodne obveznice. U te svrhe pokrenut je postupak nabavke ekonomske analize od 50.000 maraka bez PDV-a. 

„Studija treba da obradi direktne i indirektne efekte emisije obveznica Republike Srpske u pogledu poboljšanja strukture duga (smanjenje spoljnog duga), pozitivan uticaj na nacionalnu ekonomiju, razvoj finansijskog tržišta, stabilizaciju tržišta nekretnina, smanjenje negativnih efekata inflacije i rasta kamatnih stopa“, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji Ministarstva finansija. 

Na ovaj korak Vlada se odlučila, kako su naveli, da se građanima omogući sigurno investiranje sa većim prinosom od trenutnog na bankarskom tržištu. Vlada, čini se, nema više na koga da se osloni, pa sve nade polaže u građane, koji su inflacijom dovedeni do ruba egzistencije.

„Vlada Republike Srpske, gospodin Višković, a i gospodin Dodik su obišli, mogu slobodno reći, cijeli svijet od Kine, Rusije, Mađarske, Italije, nema gdje nisu bili, nažalost niko nije zainteresovan da finansira, odnosno refinansira naše kredite i naša zaduženja. Za neke je to jako malo i beznačajno, za one druge previše rizično i jednostavno nema interesovanja. Šta je preostalo Vladi Republike Srpske jeste da se okrene ka unutrašnjem dugu, dakle da spoljni dug pretvori u unutrašnji“, kaže ekonomista Mirjana Orašanin.

Obveznice nisu ništa novo, ističe ekonomista Zoran Pavlović i dodaje da je sistem  emitovanja obveznica građanima postojao u Jugoslaviji, ali se, kako kaže, tada znalo u šta će biti utrošen uloženi novac, a kamate su bile mnogo veće nego u bankama.

Prema njegovim riječima, tada je funkcionisalo, ali današnja Vlada, zbog netransparentnog poslovanja, izgubila je povjerenje građana.

„Mislim da taj projekat će teško proći u BiH, Republici Srpskoj, kako god, iz dva razloga – prvi je što smo mi kao građani prilično osiromašili, s druge strane nemmao povjerenja ni u Vladu, ni u trošenje novca, jer to nije transparentno i s treće strane kamata koja se daje, nije dovoljno primamljiva za naše građane, jer mi češće uzimamo kredite potrošačke da platimo račune, nego da imamo novaca koje bi uložili u obveznice, ma koja kamata tu bila“, objašnjava ekonomista Zoran Pavlović.

„Bez obzira kolika je kamata, u suštini postoji inflacija i vrlo lako se u ekonomiji može izračunati za pet godina koliko će taj novac vrijediti, ukoliko inflacija ostane na ovom nivou“, ističe Orašanin. 

SNSD blokadom ukidanja akciza i smanjenja stope PDV-a, siromaši građane Srpske i prepunjava budžet, ali ni to nije dovoljno za velike Vladine apetite i otplatu dugovanja, pa ovaj put traže pomoć od građana. Narod da vraća dug, a Vlada da se bahati.

Komentar