Grad Trebinje
Republika Srpska

Vlasnicima više stanova veći porez

Vlada Republike Srpske planira u idućoj godini da uvede više reda u oporezivanje nepokretnosti, a po svemu sudeći, vlasnici više stanova i kuća plaćaće veći namet od onih koji imaju samo jedan objekat u kojem žive.

Naime, u Programu ekonomskih reformi RS za period od 2024. do 2026. godine navedeno je da su potrebna određena prilagođavanja Zakona o porezu na nepokretnosti i to o pitanju uključenosti opština i gradova u proces upotpunjavanja Fiskalnog registra nepokretnosti i utvrđivanja vrijednosti nekretnina.

– Potrebno je uraditi analizu i napraviti određena prilagođavanja u odnosu na visinu poreskih stopa onih poreskih obveznika koji imaju više nepokretnosti od onih koji imaju samo jednu nekretninu namijenjenu za stanovanje – navedeno je u Programu ekonomskih reformi, koji je u petak usvojila Vlada RS.

Takođe, akcenat će biti stavljen i na upravljanje imovinom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave kako bi se obezbijedilo efikasno i transparentno upravljanje te zaštitio javni interes opština i gradova.

– Primjeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče i na povećanje prihoda od imovine i to od osam do 25 odsto budžeta na lokalu – stoji u dokumentu.

U Savezu opština i gradova podržavaju namjeru da bude uvedeno više reda prilikom oporezivanja nepokretnosti.

– Taj porez je izvorni prihod opština i gradova. U interesu lokalnih zajednica je da obuhvat korisnika bude veći, ali i da bude donesena viša stopa poreza za one koji imaju više stanova i kuća. Time bi i prihod od ovog nameta bio veći u lokalnim budžetima – kazao je “Glasu Srpske” predsjednik Saveza opština i gradova RS Ljubića Ćosić.

Kada je riječ o imovini lokalnih zajednica, naglašava da je potrebno popisati svu imovinu te je zaštititi i kvalitetno njome raspolagati.

– Tamo gdje je moguće, odnosno izdavanjem, gradovi i opštine mogu ostvariti određeni prihod. Sve to zavisi i od stepena razvijenosti lokalnih zajednica. Veliki gradovi mogu da ostvare i značajniji prihod od svoje imovine, dok, s druge strane, one lokalne zajednice u kojima su negativni trendovi, pogotovo demografski, te nisu privlačne za ulaganja, ali su i sa aspekta pozicije i saobraćajne pristupnosti izolovane, ne mogu značajnije povećati prihode od imovine – zaključio je Ćosić.

Ministarka finansija RS Zora Vidović ranije je u intervjuu “Glasu Srpske” rekla da je potrebno da oni koji imaju više nekretnina plaćaju i veći porez.

– Jednog čovjeka koji ima kuću potrebno je osloboditi poreza na nepokretnosti, što je i urađeno, ali imamo ljude koji imaju deset stanova, vikendice na području opštine. Ne može opština utvrditi isti porez za onog ko ima jedan stan u kojem živi i onog ko ima deset stanova. To je potrebno realno oporezivati. Pored toga, samo malo imovine je prijavljeno. Nijedna opština nije uzela iz katastra nekretnine i evidentirala sve – kazala je Vidovićeva.

Dividenda

U Programu ekonomskih reformi navedeno je da Vlada, uvažavajući inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske, planira oporezivanje dividende.

– Na ovaj način došlo bi do smanjenja sive zone i bio bi olakšan inspekcijski nadzor, a vezano za kontrolu pojave isplata dijela plata u gotovini koje nisu prikazane – stoji u dokumentu.

Komentar