Grad Trebinje
Republika Srpska Video

Vlast nije ispunila skoro ništa, građanima nude samo predizborna obećanja! (Video)

Po dva obećanja su ispunili DF i SDA, jedno HDZ, a SNSD nije ispunio nijedno od 4 predizborna obećanja.

SDA, HDZ, SNSD I DF, partije koje od kraja 2019. do danas učestvuju u radu Savjeta ministara BiH, u potpunosti su ispunile samo 5 od 189 predizbornih obećanja koja su se odnosila na bh. nivo vlasti.

Po dva obećanja su ispunili DF I SDA, jedno HDZ, a SNSD nije ispunio nijedno od 4 predizborna obećanja.

Donošenje Strategije za upravljanje javnim dugom i Strategije održivog razvoja na nivou BiH su jedina ispunjena obećanja DF-a, dok je jedino što je HDZ ispunio sprovođenje Odluke Ustavnog suda BiH za Grad Mostar.

Većim dijelom ispunjena su obećanja SDA o povećanju plata i broja zaposlenih. Međutim…

A građani iz kampanje u kampanju slušaju obećanja, pa mnogi više nemaju povjerenja ni u jednu političku partiju. 

Sa druge strane, sociolog Nemanja Vasić smatra da ne treba tako olako odbacivati svako predizborno obećanje. Vasić ističe da je na političarima da ponude konkretna i sprovodiva rješenja, a da je na građanima da prepoznaju takvu politiku. 

A realnost je i da nam ipak, ponovo najveće rezultate obećavaju oni koji su za 4 godine ispunili samo 3 posto obećanog. 

BN

Komentar