Grad Trebinje
Hercegovina

Za četiri opštine u Hercegovini oprema za gašenje požara

Štabovi civilne zaštite opština Bileća, Nevesinje, Konjic i Jablanica danas su dobili opremu za gašenje požara, za čiju je nabavku Vlada Češke obezbijedila više od 120.000 KM.

Opremu je u okviru projekta “Upravljanje rizikom od požara”, a na osnovu utvrđenih potreba za najnužnijom opremom za gašenje požara predstavljenih u izvještaju Procjene kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mape puta za BiH, nabavio Razvojni program UN /UNDP/ u BiH, u čijim je prostorijama u Sarajevu predstavnicima četiri opštine uručena donacija.

Ambasador Češke u BiH Ivana Hlavsova izrazila je uvjerenje da će donirana oprema i trening za vatrogasce koji sprovodi ekspert iz Češke, doprinijeti boljoj spremnosti civilnih zaštita u Bileći, Nevesinju, Konjicu i Jablanici.

Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Steliana Nedera rekla je da UNDP globalno ulaže značajne napore kako bi se zemlje prilagodile efektima klimatskih promjena i unaprijedile upravljanje rizikom od katastrofa.

“U vrijeme pandemije, svjedoci smo da katastrofe mogu u trenu uništiti napore ostvarene tokom godina, tako da se istovremeno možemo suočiti i sa više katastrofa”, dodala je Nedera.

Prema njenim riječima, u okviru ovog programa dodatno će biti organizovana trodnevna obuka za vatrogasce u opštinama koje su dobile opremu, te kampanja za podizane svijesti stanovništva o važnosti zaštite od požara.

Za dobijenu pomoć zahvalili su načelnici opština Bileća Miljan Aleksić, Nevesinje Milenko Avdalović, Jablanica Salem Dedić i vršilac dužnosti načelnika Konjica Fadil Tatar, ističući da će im donirana oprema pomoći lakšem upravljanju rizikom od požara, ali i spasavanju života građana.

Cilj projekta “Upravljanje rizika od požara” jeste podizanje nivoa kapaciteta za upravljanje rizikom od požara na području opština Bileća, Nevesinje, Konjic i Jablanica rješavanjem najurgentnijih nedostataka.

Rezultati projekta treba da doprinesu većem poznavanju rizika od požara i unaprijeđenoj spremnosti i odgovoru na katastrofe.

Komentar