Grad Trebinje
Trebinje

Za gradnju trebinjske bolnice 128,5 miliona KM: Prihvaćena ponuda “ključ u ruke” od firme “Herc gradnja”

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potpisivanju Ugovora za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje“ po principu „ključ u ruke“.

Vlada Republike Srpske zadužila je ministra zdravlja i socijalne zaštite da potpiše Ugovor za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje“ po principu „ključ u ruke“ sa izabranom grupom ponuđača koju zastupa predstavnik grupe ponuđača „Herc gradnja“ d.o.o. Bileća za ukupnu cijenu ponude od 128.448.448 KM sa PDV.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se novac obezbijedi budžetom Republike Srpske, u okviru budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a biće isplaćivan u 48 jednakih mjesečnih rata. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske prethodno je sprovelo tendersku proceduru i donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te pribavilo mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske na nacrt ugovora. Vlada Republike Srpske je zadužila Republičku direkciju za obnovu i izgradnju da vrši stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova.

Ukupna bruto površina bolničkog kompleksa je 17.826 metara kvadratnih. Bolnički objekat imaće 223 kreveta i obuhvataće odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno odjeljenje, odjeljenje nefrologije, porođajno odjeljenje i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju, dnevne bolnice: opšta i onkološka, dijaliza, hiruršku, internističku i kardiološku intezivna njegu, poluintezivnu njegu, oporavak pacijenata – angiografija i endoskopija, oporavak pacijenata – ORL i oftalmologija, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intezivnu njegu – neonatologija.

Predviđena je medicinska oprema koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga. Кompleks će sadržavati i prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i pripadajuće kolske i pješačke komunikacije zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.

srpskainfo.com

Komentar